Projekt Prvého lesbického združenia Museion a združenia Queer Leaders Forum za finančnej a ľudskej podpory Slovensko-českého ženského fondu a americkej nadácie Astraea s názvom HerStory alebo Lesby o sebe je svojím obsahom a formou prvou a unikátnou snahou o vytvorenie živého, plastického a najmä skutočného obrazu o živote neheterosexuálnych žien, ktoré prostredníctvom svojich svedectiev v audiovizuálnej (a následne formou prepisov aj v písanej) podobe vykročia z tieňa svojej sexuálnej orientácie a predstavia Slovensku svoje ďalšie identity a charakteristiky.

Projekt prichádza k slovenskému publiku z potreby narušiť stereotypné predstavy o neheterosexuálnych ženách ako o homogénnej skupine definovanej len na základe sexuálnej orientácie. V slovenskej majoritnej spoločnosti, takisto ako v samotnej komunite neheterosexuálnych žien, pretrváva stereotypná stigmatizácia a pohľad na lesbické, bisexuálne a transrodovo identifikované ženy ako na ženy mladé, maskulínne, ženy väčšinovej farby pleti, náboženstva, etnicity a ako ženy, ktoré nemajú a nechcú mať deti. Stereotypy a absencia pozitívnych vzorov komplexného spektra vekových, sociálnych, profesijných a národnostných inakostí vo vnútri neheterosexuálnej komunity definujú neheterosexuálnu ženu len na základe jej sexuality.

Projekt preto časozberným spôsobom prináša a v budúcnosti plánuje prinášať stále ďalšie videorozhovory so ženami (ale aj mužmi), ktoré/í žijú svoje životy ako ĽUDIA z etnickej a náboženskej komunity, ako transgender, ako matky, ako ľudskoprávne aktivistky či inak známe osobnosti, rôznorodé vekom či záujmami atp. Slovenská realita totiž neumožňuje ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám sprostredkovať tému inej sexuálnej orientácie vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách a/alebo mediálnych sférach. Takisto je zrejmé, že informačné a edukačné materiály neprinášajú pre určité vekové a sociálne skupiny žien žiaducu efektivitu, pretože napr. v základných a stredných školách môžu byť neheterosexuálne dievčatá vystavené tlaku okolia a prípadnému výsmechu spolužiakov a spolužiačok, ak by o tému verejne prejavili záujem.

Týmto projektom Prvé lesbické združenie Museion a Queer Leaders Forum smerujú priamo do prostredia obhajoby práv žien zo všetkých znevýhodnených skupín. Bolo by prvoplánové myslieť si, že práva žien sa formujú a utvárajú len formou konkrétnych legislatív, keď tváre týchto žien sú stále v určitých priestoroch neviditeľné a ich hlasy nepočuť. Projekt HerStory preto predstaví a zviditeľní neheterosexuálne ženy v ich plnosti a mnohorakosti – a ponúkne tak návštevníkom a návštevníčkam webu Lesba.sk a jeho sekcie HerStory možnosť urobiť si svoj vlastný obraz rovnako ako možnosť zamyslieť sa nad dodržiavaním či nedodržiavaním ich ľudských a občianskych práv v Slovenskej republike.

Hana Fabry
Hana Fábry, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa Museion
:
V slovenskej majoritnej spoločnosti, takisto ako v samotnej komunite neheterosexuálnych žien, pretrváva stereotypná stigmatizácia a pohľad na lesbické, bisexuálne a transrodovo identifikované ženy ako na ženy mladé, maskulínne, ženy väčšinovej farbi pleti, náboženstva, etnicity a ako ženy, ktoré nemajú a nechcú mať deti. Je to naozaj tak?

Romana Schlesinger
Romana Schlesinger, zakladateľka a štatutárna zástupkyňa Queer Leaders Forum
: Bolo by prvoplánové myslieť si, že práva žien sa formujú a utvárajú len formou konkrétnych legislatív, keď tváre týchto žien sú stále v určitých priestoroch neviditeľné a ich hlasy nepočuť. Projekt HerStory dáva príležitosť ich hlasom zaznieť…