Informácia dotknutej osobe
(podľa zák. č. 428/2002 Z.z.)

Podľa Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vám v súvislosti so spracúvaním vašich údajov v registrácii na lesba.sk oznamujeme nasledovné:
a) Naše združenie Museion Bratislava je prevádzkovateľom stránok lesba.sk, v ktorom budú vaše údaje spracúvané.
b) Nevyžadujeme a nespracúvame vaše osobné údaje, ktoré by slúžili k určeniu vašej osoby. K registrácii poslúži akákoľvek fungujúca e-mailová adresa, heslo a vami zvolená prezývka, ktorá neobsahuje meno a priezvisko. Žiadne ďalšie údaje, ktoré by mohli podľa zákona na ochranu osobných údajov spadať do kategórie “osobný údaj” nevyžadujeme.
c) Podmienky spracúvania údajov:
• údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia.
• údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.
• za osobné údaje, ktoré vy sami zverejníte v zoznámení alebo na fóre, alebo prostredníctvom Centra správ, zodpovedáte výhradne vy sami a zverejňujete ich na vlastnú zodpovednosť. Tieto údaje môžu byť vymazané, pokiaľ ohrozujú bezpečnosť ochrany osobných údajov na stránkach lesba.sk.
d) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:
• poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na vlastnú zodpovednosť
e) Zverejňovanie:
• emailová adresa poskytnutá užívateľkou pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto e-mailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie užívateľkám vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby.
f) Tretie krajiny:
• emailové adresy nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine
g) IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná len na fóre na pomoc vo vymožiteľnosti podmienok používania a nebude nikde zverejnená.