Na slovenskej pôde inakosti sa objavuje nové združenie. Nové nielen dátumom vzniku, ale nové najmä témou, ktorú konečne nastoľuje aj v našej komunite a to v súčinnosti s