Kategória: Číslo 01.

Kampaň: piata žena

Násilie je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického, psychického a sexuálneho násilia. Zatiaľ čo fyzické násilie odohrávajúce sa na verejnosti sa v civilizovaných demokraciách aspoň
Čítať viac...