víťazmi ankety Atribútu sú…

ELTON a ELIŠKA sú udelení

a

víťazmi ankety Atribútu sú…

Nezabudli ste? Atribút v minulom roku, rovnako ako iné médiá, vyhlásil svoju vlastnú anketu popularity a ”popularity” verejne známych a činných osobností a osôb, tak či inak (ne)podporujúcich slovenské homosexuálne spoločenstvo.

A konečne tu máme výsledky. V ankete sme ale, narozdiel od zvyšných anketujúcich médií, nikomu nič nenasľubovali. Naopak, anketu sme vyhlásili za absolútne jedinečnú nielen tým, že ste nemali možnosť vyhrať ani len auto, ale hlavne tým, že ste sa svojim hlasovaním mohli vôbec po prvýkrát vyjadriť k tomu, kto našej lesbickej a gejskej komunite v rokoch 2000 a 2001 najviac pomohol, a kto našej gejskej a lesbickej komunite v rokoch 2000 a 2001 ”pomohol najviac”. Hlasovať ste mohli v dvoch kategóriách:

Eliška – homofób roka

za najhomofóbnejší výrok alebo čin

Elton – cena Atribútu

za najväčší prínos l/g komunite

Ak ste pravidelnými čitateľkami a čitateľmi Atribútu, určite ste sa už s našimi ”súťažiacimi” zoznámili komplexnejšie a nepochybujeme, že vám to pomohlo pri neľahkom rozhodovaní.

V skratke ešte malá nominačná rekapitulácia:

Nominácie v kategórii ELTON – cena Atribútu za najväčší prínos g/l komunite:

Henk J. W. Soeters, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR už niekoľko rokov podporuje homosexuálov na Slovensku finančne aj morálne a je o.i. prvým donorom občianskeho združenia Museion a zakladajúcim donorom Atribútu. Každoročne podporuje Gay Film Festival Slovakia.

Henk Soeters: ”Pokladám existenciu časopisov, ako je váš Atribút za veľmi dôležitú. Aj v Holandsku nájdete obdobné časopisy, ktoré spĺňajú rovnaké poslanie – sú veľkou pomocou a oporou pre tých, ktorí ešte stále nemôžu žiť spôsobom, akým by žili najradšej a pomáhajú veľkému počtu homosexuálov prekonať ťažké obdobie comingoutu. Toto všetko sa deje s cieľom umožniť homosexuálom lepšiu integráciu v spoločnosti a akceptáciu inakosti všetkých ľudí. Verím, že keď sa stretneme pri podobnej príležitosti o rok, budú všetci hovoriť o vašom Atribúte,” povedal na tlačovej konferencii k vzniku Atribútu pán Soeters.

 

Zuzana Szatmáry, riaditeľka Nadácie Charty 77

”A prečo nie?”

Odpoveď pani Szatmáry na otázku Atribútu, prečo sa rozhodla svojim podpisom a váhou svojej osobnosti ako prvá verejne činná a známa slovenská osobnosť podporiť Chartu Iniciatívy Inakosť.

 

László Nagy, poslanec NR SR za Stranu maďarskej koalície a predseda parlamentného Výboru pre ľudské práva a národnosti, prvý oficiálny predstaviteľ Slovenskej republiky, ktorý sa rozhodol preniesť diskusiu o právach homosexuálov do slovenského parlamentu

”Do Ústavy SR sme chceli dostať to, že občania sú si rovní nielen na základe pohlavia, veku, rasy či národnosti, ale aj sexuálnej orientácie,” povedal pán Nagy Novému času.

 

Dubčekova asociácia pre rozvoj spoločnosti (DARS)

Z iniciatívy Dubčekovej asociácie pre rozvoj spoločnosti ako vôbec prvej inštitúcie na Slovensku v úzkej spolupráci s Iniciatívou Inakosť, Sociálnodemokratickou mládežou Slovenska, Mladou demokratickou ľavicou a s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vyšli konkrétne návrhy na spôsob, ako sa pokúsiť dosiahnuť zavedenie inštitútu životného partnerstva aj na Slovensku. Prvými výsledkami aktivít DARS sú seminár zmienených subjektov Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku a právnická konferencia za účasti právnych expertov, kde bol na základe politického zadania odborne upravovaný a pripomienkovaný už vypracovaný konkrétny návrh zákona, ktorý poslanci predložia na rokovanie NR SR.

 

Nominácie v kategórii ELIŠKA – homofób roka za najhomofóbnejší výrok alebo čin:

Ján Čarnogurský, minister spravodlivosti SR

”Jednoducho, kým ja budem ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú,” povedal Ján Čarnogurský na tlačovej konferencii Kresťanskodemokratického hnutia v auguste 2000.

 

Alojz Rakús, poslanec NR SR za Kresťansko-demokratické hnutie

”Ja by som povedal, že homosexualita je istá porucha, ktorá klasicky bola definovaná ako prevažne emočná porucha, ktorá bráni tým jedincom takto zameraným, aby rozvinuli v sebe emočne spôsob heterosexuálneho správania. Uspokojivá až úplná efektívnosť liečby homosexuality sa dosiahla u viac ako u 50 percent pacientov a niekde sa spomína 52 percent,” odznelo v rozhovore pre rádio Twist.

Peter Muránsky, poslanec NR SR za Kresťansko-demokratické hnutie

”Nech sa páči!”

Odpoveď pána Muránskeho na otázku TV Markíza, ako by reagoval, keby skupina homosexuálov zo Slovenska v určitom momente dospela k presvedčeniu, že tu nie sú rovnocennými občanmi a že teda niekde v zahraničí požiadajú o azyl.

Občianske združenie Rieky

Tvrdenie ”Nevysmievať sa, ani netlieskať, ale pochopiť a uzdraviť,” je mottom OZ Rieky na tému homosexuality.

Výsledky ankety:

Počet hlasujúcich: 246

ELIŠKA – homofób roka

za najhomofóbnejší výrok alebo čin

83 percent účastníkov ankety sa zhodlo na tom, že držiteľom ceny ELIŠKA sa stáva

poslanec Alojz Rakús

a prostredníctvom neho toto ocenenie padá do lona (na hlavu) celému Kresťanskodemokratickému hnutiu.

ELTON – cena Atribútu

za najväčší prínos l/g komunite

69 percent účastníkov ankety sa zhodlo na tom, že držiteľom ceny ELTON sa stáva

poslanec László Nagy

Redakcia Atribútu ďakuje čitateľom, ktorí neváhali a zapojili sa do našej ankety, čím možno pomohli vytvoriť tradíciu udeľovania nových cien na slovenskej spoločensko-politickej scéne. Celý redakčný tím sa pripája k srdečným gratuláciám obom oceneným a vyjadruje presvedčenie, že obaja víťazi si ceny prídu vyzdvihnúť na prezentácii k 2. výročiu existencie Atribútu v máji 2002. Dovtedy sa tešíme na ďalšie hodnotné činy a výroky na oboch stranách bariéry.

 

Foto: www.nrsr.sk

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr