Kampaň: piata žena

Násilie je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického, psychického a sexuálneho násilia.

Zatiaľ čo fyzické násilie odohrávajúce sa na verejnosti sa v civilizovaných demokraciách aspoň formálne zavrhuje, na násilí na ženách a deťoch je ešte stále aspekt súkromnosti a je chápané ako problém vzťahu medzi obeťou a páchateľom.

Niektoré ženské feministické organizácie (Fenestra, Aspekt, Pro Familia, Aliancia žien Slovenska, Eset, Možnosť voľby, Altera) sa rozhodli formou kampane vyniesť tento spoločenský problém do širokej verejnosti. Aj Altera, o. z. pre lesbické a bisexuálne ženy, so sídlom v Banskej Bystrici sa pripojila ku kampani. Dôvodov je viacero:

Odmietnutie násilia v akejkoľvek podobe. Neexistuje žiadny dôvod a žiadne ospravedlnenie násilia.

Osobné skúsenosti s násilím, znevýhodňovaním a diskrimináciou na základe moci, sily a všeobecnej verejnej mienky.

Pribúdanie žien, ktoré sú vystavené násiliu kvôli sexuálnej orientácii.

Ešte pred začiatkom kampane sa skontaktovali s naším združením ženy a mladé dievčatá, ktoré nám porozprávali osobnú skúsenosť zo svojej rodiny, kde sa stali obeťou psychického, fyzického, dokonca aj sexuálneho násilia. Spomeniem jeden príbeh, ktorý sa odohral minulý rok. Mladá žena, nazvime ju Soňa, žije už 25 rokov v malej dedinke so svojimi rodičmi, kde sa narodila. O svojej lesbickej sexuálnej orientácii mlčala dosť dlho. Keď rodičia začali častejšie rozprávať, aby si už niekoho našla, lebo z nej bude stará dievka, Soňa im povedala, že je lesba. Po prvom pekle hádok a výčitiek nasledovalo vydieranie. Keď to nemalo očakávaný efekt, otec nahovoril jedného dedinského „borca“, aby ju znásilnil. Očakával, že potom bude Soňa vyliečená z homosexuality, pretože konečne spozná, čo je to mať poriadneho chlapa. Po pokuse o znásilnenie mi Soňa zavolala. Musím povedať, že som jej nijako nevedela pomôcť. Kvôli neúnosnej situácii doma musela odísť a nevedela, čo má robiť. Okrem vypočutia, empatie a psychickej podpory som sa cítila úplne bezradná. Uvedomila som si, že zdôverenie sa s odlišnou sexuálnou orientáciou je akýmsi vonkajším potvrdením, ktoré napomáha k akceptácii samého seba. Reakcie rodičov a dobrých známych majú väčší dopad, ako reakcie neznámych. Čo sa týka rodičov, priateľov a iných zdrojov podpory, ktoré považovali lesbické ženy za nápomocné počas vývinu ich identity, najdôležitejšiu úlohu zohrali gejovia, lesbické ženy a bisexuálni priatelia a organizácie a gejské bary. Čítanie, meditácia a sebapoznávanie boli ďalším dôležitým zdrojom v období comingoutu. Rodina sa umiestnila až na treťom mieste. Na vidieku alebo v menších mestách môže byť obtiažne, ak nie nemožné, nájsť nejakú gejskú, lesbickú alebo bisexuálnu komunitu a preto sa bezpečným zdrojom stáva literatúra, internet a sebapoznávanie, ktoré môžu redukovať pocit odlišnosti jedinca. Rodičia sa musia zmieriť so stratou heterosexuálnej identity svojho dieťaťa, očakávaní a snov o tradičnom spôsobe jeho života. Tak isto prichádzajú o rolu starého rodiča, mysliac si, že ako rodičia a jedinci zlyhali. Častá je aj obava, že budú vylúčení zo života svojho gejského, lesbického alebo bisexuálneho dieťaťa, pretože ich skúsenosti s heterosexuálnymi vzťahmi nebudú pre ich deti relevantné.

V našej spoločnosti je mnoho otvorených, či skrytých foriem násilia. Na čom sa zúčastňujeme, to aj ovplyvňujeme. Každý z nás nesie zodpovednosť, ako sa k tomuto problému postaví: či chce naďalej mlčky súcitiť s obeťami násilia, alebo aktívne zasiahnuť v prípadoch, keď sa stáva svedkom psychického, či fyzického násilia. Násilie, vyhrážanie sa je trestný čin. Trestné je dokonca aj neoznámenie násilia a nezabránenie násiliu. Búrajme a odstraňujme mýty a predsudky spojené s násilím. Žarty o násilí páchanom na ženách nie sú smiešne. Pomáhajú ho udržiavať. Ozvite sa.

 

Jana Kapustová

prezidentka ALTERY, o. z. pre lesbické a bisexuálne ženy

www.stopnasiliu.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr