Vatikán pripravuje homočistky

Pápež Ján Pavol II. chce zabrániť homosexuálom v prístupe k povolaniu kňaza. Ako 5. novembra informoval rímsky denník La Repubblica, príslušný oficiálny dokument Vatikánu je krátko pred zverejnením.

Podľa nových pravidiel – zakotvených len v trojstránkovom texte – všetci, ktorí preukážu „homosexuálne sklony ohrozujúce kňazský život“, majú byť vylúčení z kňazských seminárov. Opatrenie je reakciou na početné sexuálne škandály, ktoré katolíckou cirkvou otriasli v ostatných rokoch. Ide hlavne o zneužívanie detí kňazmi, kvôli čomu v USA odstúpilo viacero biskupov, ktorí tolerovali pedofilných duchovných.

Konečné rozhodnutie o vylúčení homosexuálneho uchádzača o kňazské rúcho má byť v kompetencii vedúcich seminárov, rektorov. Pred prijatím do seminára sa uchádzači budú musieť podrobiť psychologickému vyšetreniu. V budúcnosti má byť prísnejšie preskúmané aj rodinné prostredie seminaristov.

Potvrdenie „morálnej a psychologickej spôsobilosti“ uchádzačov o povolanie kňaza vyžadujú už existujúce pravidlá výberu, tvrdí denník. Z tohto dôvodu museli homosexuáli semináre opúšťať aj v minulosti. V ostatných rokoch sa však podmienky zmiernili. Jedným z dôvodov môže byť dramatický úbytok kňazov v priemyselných krajinách, kde mnohé fary zostávajú prázdne.

Katolícki kňazi sú viazaní celibátom – zákazom manželstva, z ktorého vyplýva aj zákaz sexuálnych stykov. Pápež Ján Pavol II. požiadavky na uvoľnenie celibátu opakovane odmietol. Tiež kategoricky zavrhol myšlienku žien v kňazských radoch.

Podľa kruhov blízkych Vatikánu sa práve pracuje na vyhlásení, ktoré by v budúcnosti zabránilo prijímaniu homosexuálne orientovaných mužov do kňazského stavu. Na dokumente pracuje viacero vatikánskych oddelení a zatiaľ sa nachádza len v predbežnej podobe a taktiež nie je jasné, kedy bude oficiálne vydaný, píše 8. novembra tlačová agentúra Reuters.

Vo svojej momentálnej podobe by tento dokument požadoval od biskupov a od vedúcich kňazských seminárov, aby eliminovali homosexuálne orientovaných uchádzačov takpovediac už pri „prijímacích pohovoroch“.

K ešte nevydanému komuniké však už prebieha interná cirkevná diskusia a viacerí biskupi vraj oponovali otázkou, akým spôsobom by sa sexuálna orientácia uchádzačov mala vlastne zisťovať.

Otázka existencie pedofilov medzi rímskokatolíckymi kňazmi bola dlho držaná pod pokrievkou, ale séria nedávnych škandálov okolo zneužívania detí americkými klerikmi rozvírila diskusiu aj okolo tohto bodu, keďže väčšinou išlo o obťažovanie chlapcov.

Tradičné učenie katolíckej viery homosexuálnu orientáciu ako takú nepovažuje za hriech, hriechom sa stáva až homosexuálny styk samotný. Podľa cirkevného katechizmu je homosexuálna orientácia „narušením“, ba dokonca niektorí predstavitelia Vatikánu sa nechali počuť, že homosexuálnym kňazom by sa mal zakázať výkon služby úplne.

To, že cirkev nie je v tomto bode jednotná, preukazujú reakcie iných cirkevných predstaviteľov, ktorí naopak účasť homosexuálov v cirkevných funkciách podporujú, samozrejme za predpokladu, že povedú príkladný cnostný život.

Reverend Thomas Rees, šéfredaktor amerického jezuitského týždenníka America vo svojom úvodníku tvrdí, že je dokonca viac dôvodov na prijímanie homosexuálnych uchádzačov, ako na ich totálne vylúčenie z cirkevného života. Cirkev by sa podľa neho mala skôr snažiť, aby boli uchádzači psychicky zdravými jedincami, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. „Zdraví a odovzdaní gejskí muži v kňazskom stave výrazne prispievajú k úspešnému chodu cirkevného života. Kritizovaní by mali byť skôr tí, ktorí by sa takýchto odovzdaných ľudí snažili zbaviť,“ napísal Rees.

Iní predstavitelia sa skôr držia tradičného výkladu a zdôrazňujú, že čisto mužské prostredie v kňazských seminároch gejským kňazom až priveľmi napomáha k porušovaniu požadovaného života v celibáte.

Ako perlička sa skôr javí vyhlásenie predsedu americkej biskupskej konferencie Wiltona Gregoryho, ktorý vyjadril obavy z toho, že heterosexuálni muži by nemuseli byť dostatočne motivovaní k vstupu do seminára, pokiaľ by „homosexuálna atmosféra“ kňazských seminárov bola až príliš dominantná.

 

Zdroj: TASR

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr