Filmový Festival Inakosti – ozveny Mezipatier

V dňoch 19. – 23. novembra 2008 sa v kine FK Charlie Centrum v Bratislave uskutoční prehliadka filmov s neheterosexuálnou tematikou pod názvom Filmový Festival Inakosti – ozveny Mezipatier, ktorú organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť.

Tento festival je nesúťažnou prehliadkou filmov s gejskou, lesbickou, bisexuálnou a transgender tematikou. Festival má neziskový charakter a slúži k zvýšeniu sebauvedomenia sexuálnej menšiny na Slovensku, k posilneniu porozumenia a akceptácie medzi menšinou a hetero-väčšinou, a v neposlednom rade k propagácii hodnotných filmov.

Festival je prezentáciou hranej a dokumentárnej svetovej kinematografie, filmov, ktoré reflektujú historické skutočnosti ako aj súčasnú situáciu a postavenie neheterosexuálnej menšiny v slovenskej spoločnosti a v zahraničí. Niektoré z premietaných filmov sú prevzaté z 9. českého gej a lesbického filmového festivalu Mezipatra 2008, ktorý sa koná od 31.10. do 12.11. 2008 v Brne a v Prahe pod záštitou pána Václava Havla a ďalších.

Festival bude v stredu 19. novembra otvorený úvodným filmom Raňajky so Scotom, divácky príťažlivou kanadskou komédiou o rodičovstve, odvahe byť sám sebou a hľadaní rovnováhy medzi hokejom a vášnou pre boa z peria, ktorá okúzľuje hrou s obrátením stereotypov. Sprievodnou akciou festivalu bude edukačná výstava SME TU, umiestnená v priestoroch FK Charlie Centrum.

Organizátor festivalu, Iniciatíva Inakosť, je mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd, jej hlavným programovým cieľom je uzákonenie Životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia v Slovenskej republike.

Festival je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2008.

Viac informácií o festivale a oganizátoroch nájdete na stránkach www.inakost.sk.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.