Vyhlásenie k zriadeniu Výboru pre práva LGBTI ľudí

Vláda SR dňa 3.10.2012 schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len LGBTI) pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len Rada). „Na zriadenie tohto odborného a poradného orgánu sme vydali verejnú výzvu vláde 18. júna 2012 a vítame rýchle a jednoznačné naplnenie tejto výzvy vládou“ uviedla členka Rady Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby. 

Druhá vláda Róberta Fica takto vyjadrila ochotu otvoriť odbornú diskusiu a hľadať riešenia nedostatkov pri dodržiavaní ľudských práv LGBTI osôb a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám je prvý krát v histórii našej krajiny „priznaná“ tá istá pozícia akú majú ostatné diskriminované menšiny, s ktorými štát svoje politiky konzultuje. Napriek tomu, že k tomuto kroku pristúpila slovenská vláda ako jedna z posledných v EÚ, a že zatiaľ ide o poradný orgán vlády, je to významný posun k faktickému zrovnoprávneniu LGBTI ľudí a zlomová udalosť v rámci ich emancipácie a spoločenskej akceptácie.

„Oceňujeme konštruktívny prístup nového predsedu Rady podpredsedu vlády Miroslava Lajčáka a jeho tímu v procese prípravy výboru a následne aj jeho schvaľovania vládou. Predpokladáme, že rovnaká atmosféra bude panovať aj na pracovných zasadnutiach výboru a najmä, že vláda bude i naďalej prejavovať dobrú vôľu a odvahu pri napĺňaní odporúčaní výboru i Rady“ konštatoval Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. Prešľapovanie na mieste v tejto oblasti si už totiž SR ako moderný európsky demokratický štát nemôže dovoliť – rovnako ako nepotrebuje zriadenie iba formálneho priestoru pre diskusiu. V posledných rokoch Slovenskú republiku pravidelne vyzývajú inštitúcie EÚ, Rady Európy – a naposledy aj OSN – k prijímaniu konkrétnych opatrení v oblasti dodržiavania a presadzovania ľudských práv LGBTI osôb.

Maďarsko ako 24. krajina v Európe tento rok zaviedlo trestnoprávnu zodpovednosť za homofóbne verbálne prejavy nenávisti a zločiny z nenávisti. A navyše, ak poľská vláda splní svoj zámer a presadí prijatie zákona o registrovaných partnerstvách a pridá sa tak k ďalším 21 krajinám v Európe, ktoré v rôznej podobe právne uznávajú spolužitie párov rovnakého pohlavia, Slovensko ostane v strednej Európe posledné so svojím antidiskriminačným zákonom, ako minimálnym európskym štandardom v oblasti ľudských práv LGBTI osôb. „Veríme, že sa tak – aj vďaka činnosti novo zriadeného výboru – nestane. Sme pripravení a pripravené k tomu prispieť intenzívnou prácou odborníkov a odborníčok na túto tému vo výbore“ uzavrela Romana Schlesinger z Queer Leaders Forum.

Iniciatíva Inakosť
Queer Leaders Forum
Možnosť voľby
TransFúzia
Občan, demokracia a zodpovednosť
Prvé lesbické združenie Museion

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.