Strach z neznámeho (alebo o životnom partnerstve)

Je všeobecne známym poznatkom, že ľudia sú sociálne bytosti a vyhľadávajú spoločnosť iných ľudí, s ktorými vstupujú do medziľudských vzťahov. Jedným z najcennejších vzťahov v našej kultúre je partnerský vzťah, ktorý je symbolom hlbokej intimity a dôvery dvoch ľudí. Partnerský vzťah je predovšetkým emocionálnym vzťahom, ktorého platnosť je legitimizovaná spoločnosťou. Je rovnako všeobecne známe, že funkčné partnerské vzťahy zvyšujú kvalitu života jednotlivcov v rôznych oblastiach ich života, či už je to práca, štúdium, vzťahy s ostatnými ľuďmi atď.

Životný partner alebo partnerka je človek, s kým zdieľame intimitu a dôveru zvyčajne na najvyššej úrovni. Intimita je možnosť bezpečne zdieľať každodenné myšlienky, je to telesná intimita, intimita vyvstávajúcu z prežívania ťažkej choroby, resp. smrti partnera, partnerky, ako aj intimita smútku jedného z partnerov, partneriek po smrti svojho partnera, partnerky. Rovnako dôvera má niekoľko rovín – od každodennej dôvery, cez dôveru v zastupovaní partnerom v rôznych oblastiach, napr. majetkovú a finančnú dôveru až po dôveru v záležitostiach ohrozenia či možnej smrti. Životný partner alebo partnerka sú v prípade mnohých ľudí jediným človekom, ktorý im poskytuje reálnu podporu, dôveru a intimitu/blízkosť.

Spomínané pocity a potreby sa u ľudí diametrálne neodlišujú a vyskytujú sa bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Jediným rozdielom medzi týmito dvomi skupinami ľudí je, že u skupiny gejov a lesieb neexistuje možnosť legitimácie tohto zväzku a teda akéhosi prirodzeného vyústenia partnerského vzťahu do niečoho, čo by pre ostatných ľudí okolo bolo signálom toho, že títo dvaja ľudia patria jeden k druhému a že pre ostatných prestávajú byť potenciálnym partnerom, partnerkou.

Legitimizácia partnerského zväzku vytvára pre daný pár psychologickú istotu. Pre gejov a lesby žijúcich v partnerských vzťahoch je práve táto istota zatiaľ neznámou a uzákonenie životného partnerstva by bolo alternatívou pre jej vytváranie. Legitimizácia partnerského zväzku zmení spôsob, akým človek o sebe rozmýšľa, akým rozmýšľa o svojom partnerovi, partnerke. Mení spôsob, akým človek rozmýšľa o budúcnosti a spoločnom živote, rovnako mení spôsob, akým sa k vám ostatní ľudia a inštitúcie správajú.

Uzákonenie inštitútu ŽP do veľkej miery pomáha oddémonizovaniu a odmýtizovaniu gejskej a lesbickej spoločnosti a dáva priestor pre bezpečnejšie zverejňovanie partnerských vzťahov gejov a lesieb. Okrem iného napomáha tomu, že vo vnímaní majoritnej spoločnosti budú tieto partnerské vzťahy chápané ako prirodzenejšie a postupne sa odstráni ich sociálna stigma

Gejovia a lesby sú zvyčajne vystavení silnému tlaku heteronormatívnej spoločnosti a často žijú v tomto strese veľkú časť svojho života. Toto má vplyv nielen na nich samotných, ale ovplyvňuje to aj širší okruh ich rodiny: rodičov, súrodencov a ďalších rodinných príslušníkov, ktorí sú vystavení nepohode z toho, že majú v rodine niekoho, kto je spoločnosťou stigmatizovaný a odmietaný. Homofóbia spoločnosti teda zvyčajne stigmatizuje širší okruh ľudí ako len tých, ktorých sa to priamo týka. Uzákonenie inštitútu ŽP prinesie viac rešpektu do atmosféry spoločnosti a pomôže k postupnému odstigmatizovaniu gejov, lesieb, ich heterosexuálnych rodičov, ich heterosexuálnych súrodencov a ďalších rodinných príslušníkov.

Uzákonenie inštitútu ŽP zníži množstvo frustrácií gejov, lesieb a ich rodín z pocitu spoločenského odmietania. Rovnako, uzákonenie tohto inštitútu bude mať silný vplyv na zmenu postoja heterosexuálnej majority voči svojim gejským a lesbickým spoluobčanom  a spoluobčiankam smerom k pozitívnemu vnímaniu ich partnerstva a zvyšujúcej sa akceptácie a rešpektu voči inakosti. Tak ako boli v 20. storočí podobným „démonom“ napr. manželstvá „farebných“ s „bielymi“, tak je na konci 20. a na začiatku 21. storočia takýmto démonom tematika práv gejov a lesieb. Tak ako ľudia pochopili a prijali „zmiešané“ manželstvá a prestali sa ich báť, pretože im porozumeli a zistili, že strach z nich nebol opodstatnený, tak aj v prípade gejov a lesieb je potrebné snažiť sa chápať, rozumieť, rešpektovať, akceptovať. Uzákonenie inštitútu ŽP by sa tak stalo súčasťou zmieneného procesu zbavovania sa strachu z neznámeho. 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Andrea Sváková

Posledné príspevky od Andrea Sváková (zobraziť všetko)