V Čechách se během prázdnin vedla veřejná rozprava o homosexualitě, podnícená novým vatikánským dokumentem. Zvláště v našich poměrech jsou tyto debaty užitečné a očistné. Vedle podobných debat se