Program prvého večera Druhého kongresu za zjednotenie žien, usporiadaného v máji roku 1970 v New Yorku, narušila neplánovaná udalosť. Počas prezentácie dramatickej skupiny z Burning City, ktorú sledovalo