Autorka publikácie “Homosexualita, cesta sebatranscendencie? Krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie” reaguje na dlhodobejšie i aktuálne prejavy KDH k homosexualite. “Treba nástojčivo odsudzovať skutočnosť, že