Čo vy na to, pán Münz?

Dvaja členovia slovenskej vlády – minister spravodlivosti Daniel Lipšic a minister vnútra Vladimír Palko – vystúpili v Rade ministrov vnútra a spravodlivosti EÚ proti harmonizácii základných oblastí rodinného práva a proti tomu, aby členské štáty EÚ povinne uznávali registrované partnerstvá a iné formy civilných zväzkov vo svojom právnom poriadku.

Podľa slovenských ministrov, členov Kresťanskodemokratického hnutia by to umožnilo prienik registrovaných partnerstiev homosexuálov do novopristúpených krajín. Palko dokonca varoval pred pokusom „zneužiť pôdu EÚ na kultúrnu revolúciu proti tradičnej rodine“. Viacerí politici aj komentátori naopak tvrdia, že práve Palko a Lipšic zneužili svoje postavenie a prezentovali na európskej pôde stanovisko, na ktoré nemali súhlas vlády ani parlamentu SR. Čo vy na to, pán Münz?

Neprekvapilo ma to. KDH je najkonzervatívnejšie hnutie v našom politickom spektre, jeho snahou je čo najviac zdržiavať vývoj v oblastiach, ktoré, ako si myslí, sú namierené proti náboženskej tradícii. Nejde však vždy o náboženstvo, ale aj o bežné predsudky, ktoré vývoj nemilosrdne odstraňuje. Náboženská charita tento vývoj v nejednej súvislosti napomáha, no pokiaľ ide o čo najväčšie zrovnoprávnenie homosexuálov, je akosi zaseknutá a ťahá veci späť. Pritom ak telesne postihnutí majú dnes dokonca svoje olympiády, prečo by homosexuáli, ktorí nie sú telesne postihnutí a sú plne začlenení do občianskeho života, nemohli uzatvárať partnerské zväzky a čo najviac v nich odstraňovať svoju odchýlku, za ktorú nemôžu, tak ako žiadni postihnutí? Ich zrovnoprávnenie si vyžaduje humanizačná stránka vývoja a je také nevyhnutné, ako bolo nevyhnutné prestať koncom stredoveku upaľovať strigy a rôznych „posadnutých zlým duchom“. Paradoxné je, že Biblia, ktorá odsudzuje rôzne ľudské zvrátenosti, napríklad sodomiu, teda obcovanie so zvieratami, krvismilstvo, ba čo aj len onaniu, ba Stará zmluva hovorí dokonca o potrebe zabíjania čarodejníc, o homosexualite sa nezmieňuje, hoci by ju, dozaista, ani neschvaľovala. No ak sme prestúpili príkaz boží zabíjať čarodejnice a dnes v ne vôbec neveríme, prečo nebyť ústretovejší aj voči homosexuálom?

Ak teda páni ministri Lipšic a Palko zneužili svoje postavenie a na európskej pôde predostreli stanovisko, na ktoré nemali poverenie od slovenskej vlády ani parlamentu, myslím si, že sa postavili aj proti humanizačnému vývoju našej civilizácie, ktorý v nejednej súvislosti podporuje aj náboženstvo svojím prikázaním lásky k blížnemu. O tom, že nás reprezentovali ako spiatočnícku krajinu, radšej nehovorím. Nevystupovali ani kresťansky, ani demokraticky. Našťastie, Európa má už o nás aj krajšie predstavy.

Teodor Münz je filozof
Vyšlo v dvojtýždenníku MOSTY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.