Seminár Inakosti prispel k odbornej diskusii o diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie

19. apríla 2007 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár Inakosť a diskriminácia, organizovaný občianskym združením Iniciatíva Inakosť ako súčasť projektu SME TU – dni inakosti v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 – na ceste k spravodlivej spoločnosti. Seminár sa konal pod záštitou podpredsedu Vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.

Cieľom seminára bolo otvoriť odbornú diskusiu o príčinách, formách a dôsledkoch diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a odporúčať potrebné kroky a postupy pre eliminovanie tejto diskriminácie na Slovensku. Hosťkou seminára bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová.

Príspevky na seminári predniesli najmä odborníci z vysokých škôl, výskumných inštitútov, Slovenskej akadémie vied, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, experti na rodové otázky, právo, psychológiu, demografiu a o situácii v Českej republike informoval poradca ministerky českej vlády pre oblasť ľudských práv, médiá a styk s verejnosťou Jiří Hromada.

V záveroch seminára sa konštatuje, že občianske a rodinné práva gejov a lesieb na Slovensku nie sú rovnaké ako ľudí s heterosexuálnou orientáciou, že vo vzťahu k homosexualite pretrváva množstvo mýtov, že homofóbia je reálnym sociálnym faktorom a že rodinná politika v členských krajinách v EÚ, ale aj inde, je v pohybe smerom k flexibilite a rešpektovaniu pluralitných foriem spolužitia.

V krajinách, v ktorých sa uplatňujú zákony o registrovaných partnerstvách alebo manželstvách dvoch osôb rovnakého pohlavia nemá táto skutočnosť žiaden vplyv na reprodukčné správanie sa ľudí a na demografický vývoj spoločnosti, čo potvrdzuje aj stav v Českej republike.

Konštatovalo sa, že na Slovensku je v súčasnosti vhodná doba na to, aby sa po ukončení projektu SME TU – dni inakosti koncom roka 2007 začalo s prípravou na vypracovanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Odborné príspevky zo seminára vydá Iniciatíva Inakosť v podobe samostatného zborníka.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.