Sexuálne menšiny kritizujú Konferenciu biskupov Slovenska

V sobotu 7. 8. 2004 odvysielala Slovenská televízia v Televíznych novinách príspevok o financovaní cirkví, v ktorom vystúpila aj pracovníčka Ústavu štátu a práva JUDr. Katarína Zavacká.

Ako historička práva, pracujúca v SAV, vyslovila svoj názor vychádzajúci z poznatkov, ktoré získala pri svojej vedeckej práci. Na jej vystúpenie, v ktorom sa zmienila o odluke cirkvi od štátu, reagovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ktorá vyjadrenie JUDr. Zavackej bez ďalšieho zdôvodnenia označila za „veľmi neprofesionálne“ a listom adresovaným vedeniu SAV požiadala o informáciu, či JUDr. Zavacká vyslovila svoje osobné názory alebo išlo o názory SAV ako inštitúcie.

Zo skutočnosti, že Konferencia biskupov Slovenska neadresovala svoj list JUDr. Zavackej, ale vedeniu vedeckej inštitúcie, v ktorej pracuje, je zrejmé, že cieľom tohto listu nebola snaha o diskusiu k danej téme, ale skôr snaha o zastrašovanie, myslia si zástupcovia a zástupkyne šiestich občianskych združení sexuálnych minorít (Ganymedes, Altera, Museion, Prometheus, Podisea, HaB). Podľa Národnej obrody považuje sama Katarína Zavacká list za formu nátlaku a zásah do svojich ústavných práv.

V spoločnom stanovisku občianskych združení gejov a lesbických žien sa uvádza: "Časy, keď sloboda vedeckého bádania a sloboda prejavu končili pri dverách základných organizácií Komunistickej strany Slovenska sú už, našťastie, preč. Dnes tieto práva garantuje Ústava SR. A to v plnom rozsahu, aj ak ide o názory a argumenty, ktoré sa nepáčia Konferencii biskupov.

V nedávnej polemike o slobode prejavu švédskeho kňaza Ake Greena hanobiaceho verejne homosexuálov minister spravodlivosti Daniel Lipšic vynaložil veľké úsilie, aby nás všetkých presvedčil, že slobodu prejavu považuje za niečo, čo on sám hodlá aktívne ochraňovať. Dokonca vyhlásil, že „aj keby som bol liberálmi označovaný za extrémistu, obhajoba slobody prejavu je pre mňa cťou“ (SME 15. 7. 2004). Dúfame, že vecou jeho cti sa stane aj obhajoba slobody prejavu JUDr. Kataríny Zavackej vo veci odluky cirkvi od štátu."

(haf)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.