Aj Ženská sieť HEPY vyzýva primátora Bratislavy, aby verejne zaujal principiálny antifašistický postoj

Výzva primátorovi a poslancom a poslankyniam MsZ Bratislavy k pochodu 12. septembra 2015
Vážený pán primátor mesta Bratislavy, vážené poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, my, obyvateľky a obyvatelia mesta Bratislavy a Slovenska Vás oslovujeme s výzvou verejne reagovať na ohlásenú akciu s názvom Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA, ktorá sa má konať 12. septembra od 15.00 v Bratislave.

Tento pochod podľa slov organizátorov, ktorými sú známi slovenskí neonacisti, „nadväzuje na takmer 10-tisícový protest, ktorý sa uskutočnil 20. júna v Bratislave“. Účastníkov protestu bolo podstatne menej, dôležité však je, že niektorí z nich počas neho verejne šírili nenávisť proti Rómom a moslimom, svojím agresívnym správaním prerušili preteky World City Downhill Tour a napadli rodinu zo Saudskej Arábie. Aj preto sa organizátori ďalšieho športového podujatia, Telekom Night Run, po porade so zástupcami samosprávy, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a zložkami mestskej polície rozhodli svoju akciu pre obavy o bezpečnosť účastníkov a účastníčok presunúť z 12. septembra na nasledujúci deň.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky, základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nenávistná kampaň neonacistických politikov ohrozuje naše základné práva a slobody. Viacerí z organizátorov a rečníkov na júnovom pochode boli členmi Slovenskej pospolitosti, ktorú rozpustil Najvyšší súd Slovenskej republiky z dôvodu, že jej program spochybňoval základné občianske a ľudské práva. Ďalší sú členmi podobných organizácií.

Bratislava by sa nemala stať mestom, v ktorom je nutné rušiť športové, či iné podujatia a obávať sa o vlastnú bezpečnosť. Nachádzame sa uprostred zložitej geopolitickej a utečeneckej krízy, ktorú neonacisti zneužívajú, aby sa dostali k moci. Zodpovedné riešenia, ktoré budú v súlade so základnými ľudskoprávnymi dokumentmi a našimi medzinárodnými záväzkami, je nutné hľadať v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Nemecké, či rakúske politické elity, rovnako ako predstavitelia ďalších krajín Európy, sa jasne prihlásili k solidarite a vyvolávanie nenávisti odsudzujú a aj postihujú.

Preto vás vyzývame, aby ste verejne zaujali jednoznačný postoj voči tomuto pochodu, podobne ako to 14. marca 2014 urobil predošlý primátor pán Milan Ftáčnik, keď na budovu magistrátu vyvesil protifašistickú zástavu. (Nemal by to byť žiaden problém, stačí ju vytiahnuť zo skladu.) Zároveň vás vyzývame, aby ste v súčinnosti s ostatnými zodpovednými orgánmi podnikli všetky kroky, ktoré povedú k zaisteniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a využili všetky právne prostriedky, aby ste zabránili šíreniu akejkoľvek nenávisti. V sobotu 12.9. máte možnosť ukázať slovenskej i svetovej verejnosti, že sa vedenie hlavného mesta Bratislava jasne hlási k hodnotám demokracie, ľudskosti a solidarity.

Výzvu podporili:

1. Katarína Andrejcová, divadlo DPM
2. Barbora Andrezalová, obyvateľka Bratislavy
3. Eka Balašková, občianska aktivistka
4. Zuzana Balážová, výskumníčka, Rómske advokačné a výskumne stredisko, Skalica
5. Dobromila Baloghová, výtvarná pedagogička, obyvateľka Bratislavy
6. Milan Barlog, Spišská Nová Ves
7. Jana Belišová, etnomuzikologička
8. Martina Benčuríková, študentka
9. Marta Botiková, vedúca Katedry etnológie a muzeológie FiF UK
10. Viera Böttcher, Slovensko-český ženský fond
11. Ivana Brezinská, občianska aktivistka
12. Ján Budaj, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
13. Jana Cviková, ASPEKT
14. Tina Čorná, Bratislavčanka, novinárka
15. Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy
16. Vlado Dolinay, učiteľ a poslanec MZ BA-Petržalka
17. Michal Drotován, poslanec MZ BA – Rača
18. Jana Dudková, Bratislava
19. Alena Faragulová
20. Jaroslava Farkašová, právnička
21. Hana Fábry, občianska aktivistka a publicistka
22. Tomáš Ferenčák, redaktor
23. Mária Ferenčuhová, poetka a filmová teoretička, Bratislava
24. Andrej Ferko, matematik
25. Šimon Ferstl, divadlo DPM
26. Martina Fiamová, historička, SAV
27. Milan Ftáčnik
28. Eva Gatialová, ASPEKT
29. Lucia Gertli, menežerka, obyvateľka Bratislavy
30. Jozef Gertli Danglár, výtvarník, obyvateľ Bratislavy
31. Vladimír Godár, hudobný skladateľ
32. Joseph Grim Feinberg, migrant
33. Tomáš Grega, divadlo DPM
34. Anna Grusková, divadelníčka a filmárka, obyvateľka Bratislavy
35. Ady Hajdu, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
36. Michaela Halcinová, divadlo DPM
37. Pavol Hardoš, politológ a pedagóg
38. Zuzana Hardoš Kurnasová, pedagogička
39. Michal Havran
40. Ladislav Hegyi, environmentalista, obyvateľ Bratislavy
41. Angelika Herucová, historička
42. Jaroslav Hochel, obyvateľ Bratislavy
43. Martin Chren
44. Matej Ivančík, historik, občiansky aktivista
45. Zuzana Ivašková, občianska aktérka, Local Act
46. Pavol Jablonický, Implementačná agentúra MPSVR SR
47. Roman Jančiga
48. Marta Jančkárová, redaktorka
49. Kateřina Javorská, scenáristka
50. Paula Jojárt, ľudskoprávna konzultantka a trénerka, rodená Prešpuráčka
51. Jakub Jošt, právnik
52. Ágnes Jókai, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
53. Jana Juráňová, spisovateľka, ASPEKT
54. Marta Kabinová, riaditeľka Greenpeace Slovensko
55. Ivan Kamenec, historik
56. Dana Kašparová, občianska aktivistka, Nové Mesto nad Váhom
57. Martin Kákoni, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
58. Veronika Kálnová
59. Juraj Kemka, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
60. Jaroslav Kilián, architekt, obyvateľ Bratislavy
61. Gabriela Kiliánová, etnologička, obyvateľka Bratislavy
62. Mirka Knesl, Educafe
63. Roman Kollárik, obyvateľ Bratislavy
64. Zuzana Konečná, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90 Jozef Koššuth
65. Peter Koštial, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
66. Jana Kovalčíková, divadlo DPM
67. Uršula Kovalyk – spisovateľka a principálka Divadla bez domova
68. Martin Krajčo, gitarista
69. Patrik Krebs – učiteľ a principál Divadla bez domova
70. Alena Krempaská, Inštitút ľudských práv
71. Lenka Krištofová, novinárka
72. Katarína Krnová, ASPEKT
73. Zuzana Kusá, sociologička
74. Jaroslav Kyseľ, divadlo DPM
75. Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
76. Ján Laš, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
77. Andrej Lúčny, informatik, člen Inštitútu ľudských práv
78. Zuzana Maďarová, ASPEKT
79. Juraj Marušiak, vedecký pracovník
80. Silvia Masalová, obyvateľka Bratislavy
81. Ester Mateášiková, obyvateľka Bratislavy
82. Juraj Mesík, občan
83. Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy
84. Jakub Mišák, osobný tréner, učiteľ pohybu, hrdý cépéčkar a pokrytecký milovník Bratislavy z Levíc
85. Branislav Mosný, divadlo DPM
86. Edo Mrva, Bi Centrum
87. Eduard Nižňanský, historik, Univerzita Komenského
88. Jakub Ondrušek, programátor, Bratislava
89. Zuzana Pálošová, metodička
90. Daniel Pastirčák, obyvateľ Bratislavy
91. Matej Pavlík, obyvateľ Bratislavy
92. Oľga Pietruchová, obyvateľka Bratislavy
93. Henrich Pifko, architekt
94. Ivana Pifková, referentka pre vedu EUBA
95. Jana Plichtová, Katedra psychológie FiF UK
96. Tomáš Pokorný, divadlo DPM
97. Rebeka Poláková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
98. Tomáš Profant, vyučujúci na FSEV, UK
99. Anna Pufflerová. obyvateľka Bratislavy
100. Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy
101. Katarína Rašlová, diabetologička
102. Eva Riečanská, etnologička
103. Michal Riečanský, obyvateľ Bratislavy
104. Silvia Ruppeldtová, prekladateľka, publicistka, latinoameristka
105. Nóra Ružičková, obyvateľka Bratislavy
106. Romana Schlesinger, ľudskoprávna aktivistka, obyvateľka a milovníčka Bratislavy
107. Vladimír Skokňa, občan
108. Marta Sládečková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
109. Pavel Smejkal
110. Bohdan Smieška, Bratislava
111. Marcela Spiššáková, o.z. Q Point
112. Eva Surovková, obyvateľka Bratislavy
113. Kristína Svarinská, divadlo DPM
114. Daniel Szabo, obyvateľ Bratislavy
115. Lucia Szabová, ľudskoprávna aktivistka
116. Milan Šebo
117. Aleš Šedivec, architekt
118. Marta Šimečková, prekladateľka, koordinátorka projektu Stredoeurópske fórum
119. Otto Šimko, právnik
120. Erik Šimšík, spisovateľ
121. Peter Šimun, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
122. Anna Šišková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
123. Daniel Škobla, sociológ
124. Tomáš Šprlák, psychológ, Bratislava
125. Alena Štefániková, obyvateľka Bratislavy
126. Jozef Šuchta, občiansky aktivista, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava – Rača
127. Tomáš Tajtak, občan, Budimír
128. Elena Teplanová, Bratislavčanka
129. Miroslav Tížik, vedecký pracovník
130. Herta Tkadlečková, historička
131. Viliam Tokár, Spoločnosť Stéphana Hessela
132. Ľubica Trgiňová, sociálna pracovníčka, Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy
133. Michal Truban, zakladateľ Websupport.sk
134. Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka
135. Tomáš Turek, divadlo DPM
136. Jozef Uhler
137. Daniel Vadovič, občan
138. Monika Varga Doležalová, obyvateľka Bratislavy
139. Peter Vittek, Bratislavčan
140. Monika Vrzgulová, etnologička
141. Helena Woleková, obyvateľka Bratislavy
142. Marcel Zajac, občan
143. Barbara Zavarská
144. Jana Jablonická Zezulová, Iniciatíva Inakosť
145. Katarína Zlochová, občianka

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.