Z kandidátov sa k homosexualite vyjadrili traja

Občianske združenie nielen pre gejov a lesby Prometheus sa na homosexualitu pýtalo všetkých kandidátov na prezidenta SR, odpovedal im Gašparovič, Kalman a Schuster. Traja z 11 prezidentských kandidátov vyjadrili svoj postoj k dodržiavaniu práv sexuálnych menšín na Slovensku. Na problematiku života gejov a lesieb sa všetkých uchádzačov o post prezidenta SR pýtalo Združenie (OZ) Prometheus – občianske združenie nielen pre gejov a lesby v otvorenom liste, ktorý im poslalo 22. marca. Odpoveď do požadovaného termínu – 26. marca poslal združeniu Ivan Gašparovič, Jozef Kalman a Rudolf Schuster.


Ostatní kandidáti neodpovedali. Združenie Prometheus sa však domnieva, že “ak sa kandidát pokúša o post prezidenta SR, berie na seba povinnosť akceptovať potreby aj tejto väčšinou spoločnosti opomínanej menšiny.”

I. Gašparovič, J. Kalman a R. Schuster zhodne tvrdia, že chcú byť prezidentom všetkých občanov. Najobsiahlejšie na otázky homosexuálov odpovedal Gašparovič, podľa ktorého majú právo na “plnohodnotný život bez diskriminácie všetci občania SR.” Na právnu úpravu spolužitia osôb rovnakého pohlavia slovenská spoločnosť podľa Gašparoviča nie je v súčasnosti dostatočne zrelá. V budúcnosti to však nevylučuje. Pre praktické otázky by uprednostnil jeden komplexný antidiskriminačný zákon. Gašparovič osobne homosexuálneho človeka nepozná a ľudí hodnotí podľa charakteru.

S právami homosexuálov na plnohodnotný život bez diskriminácie súhlasí aj Jozef Kalman, ktorý je zástancom klasickej rodiny, ale rešpektuje aj iné názory. Na otázku, či je za prijatie jedného antidiskriminačného zákona odpovedá, že “ústava rieši všetko.” Ak homosexuáli chcú svoje spolužitie právne upraviť, mali by si to podľa neho “presadiť”. Kalman rovnako ako Gašparovič homosexuálne orientovaného človeka nepozná.

Rudolf Schuster v krátkej odpovedi uviedol, že chce, aby všetci občania SR žili svoj život plnohodnotne a bez akéhokoľvek strachu z diskriminácie. “Preto som pripravený podporiť prijatie takého antidiskriminačného zákona, ktorý bude v súlade s Ústavou SR a európskou legislatívou.”

Ako uviedol predseda správnej rady Združenia Prometheus Pavol Čavojský, v otvorenom liste sa pýtali na problémy, s ktorými sa homosexuálni občania Slovenska stretávajú každodenne. Otvorili problematiku zamestnania, prijatia jedného antidiskriminačného zákona, zákona o registrovanom partnerstve a problémy v spolužití gejov a lesieb s ostatnými občanmi. Gejovia a lesby sa prezidentských kandidátov pýtali aj na to, či sa má homosexuál zo svojej sexuálnej orientácie liečiť, či osobne poznajú homosexuálov a aký majú názor na ich životný štýl. Položili im aj otázku, či budú v prípade zvolenia za prezidenta obhajovať aj práva homosexuálne orientovaných občanov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

SITA

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.