Tlačová správa k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o tzv. referende na ochranu rodiny

BRATISLAVA 28.10.2014: Iniciatíva Inakosť je znepokojená rozhodnutím Ústavného súdu, ktorým potvrdil, že v našej krajine môže väčšina rozhodovať o právach menšiny.

Iniciatíva Inakosť je znepokojená rozhodnutím Ústavného súdu SR o súlade otázok tzv. referenda na ochranu rodiny s Ústavou SR. „Od začiatku iniciatívy za vypísanie referenda sme boli presvedčení o jeho protiústavnosti. Neskrývaným úmyslom organizátorov je okrem iného zamedziť prístup časti obyvateľstva k právnym inštitútom manželstva, adopcií a registrovaných partnerstiev, ktoré spadajú pod právo na súkromie a rodinný život a do budúcna tento stav zabetónovať“, povedal výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Organizátori referenda upierajú rodinám založeným na oddaných a milujúcich vzťahoch párov rovnakého pohlavia právo na existenciu a navyše ich označujú za príčinu krízy rodiny a manželstva na Slovensku. Rovnako nesledujú najlepší záujem dieťaťa, ktoré by malo mať právo na výchovu v kvalitnom rodinnom prostredí, ktoré dokážu plne zabezpečiť aj rovnakopohlavné páry, než v odcudzenom prostredí detských domovov“, dodáva zástupkyňa riaditeľa Iniciatívy Inakosť Jana Jablonická Zezulová. Rozhodnutím o neústavnosti tretej otázky dokázal ústavný súd aspoň zamedziť úplnému vylúčeniu párov rovnakého pohlavia z ochrany ich rodinného života v budúcnosti.

Počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR Anton Chromík presadzoval v záujme Katolíckej cirkvi Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu vo svedomí. Podľa expertov Európskej komisie by jej prijatím došlo k viacerým porušeniam medzinárodných záväzkov Slovenska a práva EÚ. Táto otázka potom spôsobila pád druhej Dzurindovej vlády. Dnes Anton Chromík so svojou Alianciou za rodinu snaží rozdeliť celú slovenskú spoločnosť a presadzuje s masívnou podporou Katolíckej cirkvi jej chápanie rodinného života na úkor nepopulárnej menšiny a to referendom a reklamou porušujúcou základné etické princípy. Ukazuje sa, keďže dlhodobo nie je schopný stotožniť sa a konať v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami SR, jej ústavou a základnými princípmi etického správania, útočí na všetkých ľudí a inštitúcie, ktoré ich obhajujú.

Vzhľadom na pretrvávajúci sociálny dištanc nemajú LGBT ľudia v podmienkach SR žiadne zastúpenie v politickej reprezentácii, a to na všetkých jej úrovniach. Komunita je stále v procese svojho budovania a má svoje záujmové, kultúrne a advokačné organizácie prakticky len v hlavnom meste Bratislava. Neexistuje politická strana, ktorá by presadzovala alebo podporovala práva LGBT ľudí vo všetkých navrhovaných oblastiach. Naproti tomu navrhovatelia referenda patria jednoznačne k mocenskej väčšine, čoho najjasnejším dôkazom je fakt, že v priebehu polroka dokázali presadiť zmenu Ústavy SR zakazujúcu manželstvá párov rovnakého pohlavia. Vzhľadom na ich podporu zo strany politických strán, ale aj najväčších cirkví, bude tak verejná diskusia a kampaň predchádzajúca referendu mimoriadne nevyvážená.

 

Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.