Životné partnerstvo má podporu väčšiny

Agentúra FOCUS uskutočnila v auguste tohto roka prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov, ktorých sa okrem iného pýtala: „Súhlasíte s tým, aby páry, ktoré nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva, mali možnosť uzavrieť životné partnerstvo ako zväzok uznaný štátom, ktorým by boli upravené praktické otázky ich spolužitia (najmä vzájomné práva a povinnosti), ako je to dnes vo viacerých európskych krajinách?“ Súhlas prejavila nadpolovičná väčšina 50,4 %, nesúhlasilo 34,7 % a nevedelo odpovedať, resp. nezáležalo na odpovedi, 14,8 % opýtaných. Prvýkrát sa tak na Slovensku zisťovala podpora inštitútu pre všetky páry, ktoré nemôžu alebo nechcú uzavrieť manželstvo, a ukazuje sa, že tento alternatívny inštitút má podporu väčšiny. Potvrdil sa aj trend výrazne rastúcej podpory v prípade mladých ľudí a životné partnerstvá majú dnes podporu takmer 60 % vo vekových skupinách od 18 až do 44 rokov.

Viac o prieskume si prečítajte na webovej stránke Zivotnepartnerstvo.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.