Csáky: Antidiskriminačný zákon môže byť vzorom pre EÚ

Nový slovenský antidiskriminačný zákon má reálnu šancu stať sa vzorom aj ostatným členským krajinám európskej 25-ky, tvrdí podpredseda vlády SR Pál Csáky. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná.

Národná rada SR schválila antidiskriminačný zákon, ktorý komplexne upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania. Doteraz zákaz diskriminácie bol v slovenskej legislatíve upravený v niekoľkých právnych predpisoch.

Za upravenie tejto problematiky v jednej norme hlasovalo 107 poslancov zo 133. Proti sa vyslovilo deväť poslancov, zdržalo sa 16 a jeden nehlasoval. Zákon po podpise prezidenta by mal byť účinný od 1. júla. Zákon nerieši problematiku uzatvárania zväzku medzi homosexuálnymi partnermi a ani adopciu detí takýmito partnermi.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je však zakázaná. V zákone sú definované základné pojmy ako diskriminácia, priama a nepriama diskriminácia, obťažovanie či neoprávnený postih. V norme je definované ako sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch, v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti či v školstve.

Zároveň je určené, v akých oblastiach je prípustné rozdielne zaobchádzanie. Pozmeňujúcim návrhom poslanci umožnili pozitívnu diskrimináciu aj na základe rasového alebo etnického pôvodu. Zákon rozširuje úlohy Slovenského národného strediska pre ľudské práva. To bude môcť zastupovať občanov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Stredisko bude aj monitorovať a hodnotiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

Poslanci podporili pozmeňujúci návrh Ľudmily Muškovej z ĽS-HZDS, ktorý sa zakazuje ovplyvňovanie sexuálnej orientácie v školách. Podľa Muškovej návrhu v školách „nie je povolené ovplyvňovanie sexuálnej orientácie, ktorá je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a tradičnými hodnotami európskej kultúry“.

Mušková vysvetlila, že pod zákazom „ovplyvňovania sexuálnej orientácie, ktorá je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou a tradičnými hodnotami európskej kultúry“ mala na mysli rôzne sexuálne fílie. “Myslela som na zoofíliu, pedofíliu a ďalšie a nie na homosexualitu,” zdôraznila. Dodala, že určite nejde o najakútnejší problém školstva, ale vie o takýchto problémoch z praxe. Ak by išlo len o jediný prípad, treba ho riešiť, dodala

Nový zákon zároveň zakazuje v školách a školských zariadeniach nabádať k rasovej a etnickej nenávisti a náboženskej a národnostnej neznášanlivosti. Zakázané je aj podnecovanie ku xenofóbii.

Vicepremiér Pál Csáky zagratuloval poslancom Národnej rady SR k schváleniu zákona, ktorý je podľa neho ďalším významným krokom k posilňovaniu ľudských práv na Slovensku. “Schválením antidiskriminačného zákona Slovensko splnilo svoj ďalší záväzok voči EÚ,” konštatuje v stanovisku Csáky. Podľa neho je SR od tejto chvíle pripravená plniť v oblasti boja proti diskriminácií záväzky, ktoré jej vyplývajú z členstva v únii.

Antidiskriminačný zákon podľa Csákyho upevňuje právnu ochranu proti diskriminácii pre všetkých občanov Slovenska, vrátane príslušníkov rôznych menšín. Vicepremiér sa tiež domnieva, že zákon významne posilňuje možnosť zaviesť objektívne kritériá v oblasti pracovno-právnych vzťahov ako aj v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti či vzdelávaní.

Ako informoval poradca podpredsedu vlády Martin Urmanič, Pál Csáky považuje za veľmi dôležitú časť antidiskriminačného zákona novelu zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Novelizácia podľa neho jasne definuje pôsobnosť strediska pri monitorovaní dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania. Pre stredisko tiež určuje pravidlá pre poskytovanie odbornej a právnej pomoci obetiam diskriminácie a subjektom, ktoré sú povinné dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania.

Zdroj: správy SITA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.