Na Západe (opäť) nič nové

Na 41. schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zamítla poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví.

Členky a členové Gay a lesbické ligy (GLL) s lítostí konstatují, že přes dlouholeté úsilí o odstranění diskriminace leseb a gayů v České republice nebyla schválena norma, která by tuto diskriminaci alespoň částečně zmírnila a přiblížila tak naši zemi demokratickým standardům zemí Evropské unie.

GLL hodlá i nadále pokračovat ve svém úsilí o uzákonění registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, a to všemi zákonnými prostředky.

GLL děkuje všem poslankyním a poslancům, kteří zákon svým hlasováním podpořili, zejména jeho předkladatelům, a věří, že ze spolupráce s nimi vzejde ještě letos nový poslanecký návrh.

Co by zákon umožňoval

– partner se stává osobou blízkou podle občanského zákona
– partneři se mohou vzájemně zastupovat v běžných záležitostech
– partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost
– partner dědí v I. dědické skupině
– společné posuzování partnerů pro účely zákona o státní sociální podpoře a zákona o životním minimu
– partner se může účastnit na podnikání partnerky, nesmí ovšem vznikat pracovně – právní vztah
– partner může odmítnout výpověď, zvolit partnerovi obhájce
– partner může užívat po dobu trvání partnerství bytu v nájmu druhého partnera


Co by zákon neumožňoval

– společné jmění partnerů
– společné či zdvojené příjmení
– výjimku při žádosti o občanství, povolení k trvalému pobytu a pracovní povolení u cizinců
– hrazení péče poskytnuté lékařem partnerovi
– vdovský/vdovecký důchod
– výhody podle zákona o daních z příjmu
– odškodné při úmrtí partnera
– automatický vznik společného nájmu bytu
– adopci dětí


Registrované partnerství v roce 2004

28. 1.
vláda měla projednat návrh zákona připravený ministerstvem spravedlnosti, Gay a lesbická liga připravila akci „Srdce pro partnerství“, pro neúčast klíčových členů vlády bylo jednání o týden odloženo

4. 2.
premiér Vladimír Špidla definitivně stáhl zákon z projednávání

26. 2.

proběhla první společná schůzka budoucích předkladatelů poslaneckého návrhu zákona s Gay a lesbickou ligou nad obsahem zákona

20. 4.
skupina poslanců předložila návrh zákona o registrovaném partnerství

19. 5.

vláda projednala poslanecký návrh zákona a vyjádřila k němu připomínky

18. 6.
poslanecká sněmovna projednala zákon v prvním čtení, návrh Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) na zamítnutí zákona neprošel

7. 7.
zástupkyně a zástupci Gay a lesbické ligy předali členům petičního výboru poslanecké sněmovny petici pro podporu zákona s více než čtyřmi tisíci podpisů

14. 7.
petiční výbor doporučil přijetí zákona s dílčími úpravami

22. 9.
poslanecká sněmovna projednala zákona v druhém čtení, při němž zazněl opakovaný návrh Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) na zamítnutí zákona

15. 10.
mělo proběhnout třetí čtení zákona, schůze sněmovny však byla ukončena ještě před jeho projednáním

5. 11.
poslankyně Zuzka Rujbrová (KSČM) navrhla opakovat druhé čtení z důvodu nereálného termínu účinnosti zákona

16. 11.
petiční výbor sněmovny opakovaně vyjádřil své doporučení

24. 11.
poslanci projednali návrh zákona v opakovaném druhém čtení, Jaromír Talíř (KDU-ČSL) navrhl zákon zamítnout

14. 12.
předkladatelka Táňa Fischerová (US-DEU) po konzultaci s Gay a lesbickou ligou navrhla odložit třetí čtení zákona na únorovou schůzi sněmovny


Historie partnerské legislativy v ČR

V r. 1992/3 připravovala vláda rodinněprávní novelu občanského zákoníku, ale paragrafy týkající se homosexuálních vztahů byly vládou odmítnuty.

V r. 1995 předložily zákon o RP dvě poslankyně ODS (upravoval jen dědictví a společné užívání bytu), ale k projednávání po několika odkladech vůbec nedošlo kvůli volbám.

V r. 1997 předložili ucelený zákon o RP poslanci z KSČM, ČSSD a ODS. Zákon se odkazoval na zákon o rodině a oproti manželství vyjímal jen společnou výchovu dětí a adopci. Vláda se k zákonu postavila odmítavě a sněmovna jej po zdlouhavém prvním čtení zamítla.

V r. 1999 další, preciznější návrh předložili zástupci všech stran mimo KDU‑ČSL. Vláda zákon tentokrát podpořila, ale sněmovna jej zamítla ve druhém čtení.

Od roku 2000 začalo Ministerstvo spravedlnosti na popud Rady pro lidská práva pracovat na vládním návrhu zákona, který byl obsáhlý a podrobný. Velmi překvapivě ale neprošel na podzim 2001 ani prvním čtením. Byl vrácen vládě k přepracování, což přerušily volby 2002.

V r. 2003 se Ministerstvo spravedlnosti ujalo přípravy dalšího návrhu, který ale na začátku roku 2004 vláda odmítla projednat a premiér Špidla jej doporučil navrhnout jako poslaneckou iniciativu.

Na jaře 2004 zástupci všech stran mimo KDU-ČSL vypracovali zákon, který vycházel z ministerského návrhu a zohledňoval připomínky Gay a lesbické ligy. Vláda se k němu nevyjádřila příliš pozitivně, ale zákon prošel prvním a druhým čtením, ve třetím čtení v únoru 2005 byl ale zamítnut.

Text spracovali Tereza Kodíčková, Kateřina Beňová, Martin Strachoň a Slavomír Goga, mluvčí GLL

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.