Slovensko-české setkání

Na padesát účastníků z Česka a Slovenska se o víkendu sjelo do Zlatnické doliny na slovensko-českém pomezí, aby si připomněli někdejší soužití Čechů a Slováků ve společném státě a vyjádřili sounáležitost gay a lesbických komunit v obou zemích.

Česko-slovenské setkání gayů, lesbiček a jejich přátel se už šest let koná pravidelně u příležitosti výročí vzniku Československé republiky, a to střídavě na českém a slovenském území. Jeho pořádání se ujímá za českou stranu sdružení STUD Brno a jeho slovenská partnerská organizace Hnutie GANYMEDES. Především se jedná o přátelské rozhovory a výměnu zkušeností, které mají význam pro další úsilí v prosazování práv gayů a lesbických žen obou spřátelených národů, nyní už v samostatných státech. Letošní 6. Slovensko-české setkání bylo zahájeno ve Skalici prohlídkou zdejšího muzea. Poté se účastníci odebrali do rekreačního střediska Amor ve Zlatnické dolině nedaleko Skalice, odkud podnikli pěší výlet k hraničnímu kameni na úpatí Bílých Karpat. Na hrázi vodní nádrže Mlynky, kterou protíná státní hranice, byli účastníci oficiálně přivítáni prezidentem pořádající organizace Hnutie GANYMEDES Mariánem Vojtekem a předsedou sdružení STUD Brno Martinem Strachoněm. Marián Vojtek ve svém proslovu mimo jiné vyjádřil politování nad nedostatečnou právní úpravou homosexuálních partnerských soužití v obou zemích.*

Po oficiální části programu následoval společenský večer v rekreačním zařízení Amor, táborový oheň a diskotéka. Přechod na zimní čas uvítali účastníci zpěvem Modlitby a obou státních hymen, čímž zakončili slovensko-české setkání. V neděli ráno se pak účastníci rozjeli do svých domovů na obou stranách hranice. Za českou stranu se letošního setkání zúčastnily zejména dvě silné výpravy sdružené kolem organizací STUD Brno a Ucho Olomouc, ale i další jednotlivci a páry. Předchozí setkání se uskutečnila v Lednici (1997), na Velké Javořině (SR, 1998 a 2000), v Buchlovicích (1999) a ve Strážnici (2001). Příští 7. Česko-slovenské setkání gayů, lesbiček a jejich přátel se uskuteční nejspíše 25. a 26. října na českém území, přesné místo konání však zatím nebylo stanoveno. * Na Slovensku na počátku letošního roku neprošel ani prvním čtením poslanecký návrh zákona o životním partnerství osob stejného pohlaví a v létě se poslanci odmítli zabývat tzv. antidiskriminačním zákonem z důvodu, který zformuloval křesťansko-demokratický poslanec Vladimír Palko jako obavu, že zákon by byl prvním krokem k adopci dětí homosexuálními páry. Zákon přitom měl poskytnout právní ochranu proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, věku, sexuální orientace, víry nebo náboženství. Česká republika je v tomto směru dál než Slovensko. Antidiskriminační klauzule na základě sexuální orientace se např. objevuje v oblasti pracovního práva a parlament se v minulosti zabýval již třemi návrhy zákona o registrovaném partnerství, resp. partnerském soužití, z nichž poslední z roku 2000 byl dokonce vládním návrhem. Přesto ani ten neprošel prvním čtením a byl vrácen vládě k přepracování. Diskuse na toto téma se obnovila v souvislosti s červnovými volbami, kdy vítězná ČSSD deklarovala snahu o uzákonění partnerského soužití, kterou však pod nátlakem lidovců obětovala na oltář vznikající vládní koalice. V reakci na tuto skutečnost se během letních měsíců vytvořila platforma organizací i jednotlivých osobností G-Liga, která si vytkla za cíl aktivně přispět k uzákonění partnerského soužití.

Martin Strachoň, předseda STUDU Brno

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Martin Strachoň

Posledné príspevky od Martin Strachoň (zobraziť všetko)