List OI Povedz to nahlas premiérovi a členom vlády SR

Vážený pán predseda vlády,
dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v súvislosti so stanoviskom Slovenskej republiky k Zmluve zakladajúcej Ústavu EÚ, ktoré budete po prerokovaní vo Vláde SR prezentovať na Medzivládnej konferencii (MVK) EÚ v r. 2003 – 2004.

 

Iniciatíva Povedz to nahlas zásadne nesúhlasí s tým, aby Slovenská republika na MVK presadzovala zmienku o kresťanských hodnotách Európy v preambule Zmluvy zakladajúcej Ústavu EÚ.

Dôvodom nášho nesúhlasu je historicky verifikovateľný fakt, že súčasná forma európskej civilizácie nevyrastala len na kresťanských hodnotách. Európa do svojej súčasnej podoby dospela počas tisícročí ovplyvnených množstvom podnetov z prostredia judaizmu, antiky, islamu, a predovšetkým humanizmu a osvietenstva. Európska únia nikdy nebola kresťanským klubom, ale formáciou založenou na rešpektovaní občianskych práv jej obyvateľov. Aj Slovenská republika ako budúci členský štát EÚ je podľa Ústavy SR demokratickým právnym štátom, ktorý sa neviaže na nijaké náboženstvo ani ideológiu.

Z týchto dôvodov Vás vyzývame, aby ste na nadchádzajúcom rokovaní Vlády SR nepodporili zmienku o kresťanských hodnotách v preambule budúcej európskej ústavy.

Zároveň vyjadrujeme sklamanie nad tým, že k takému závažnému dokumentu, akým je európska ústava, sa neviedla širšia celospoločenská diskusia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Povedz to nahlas