Diskriminácia je nežiaduci jav

Občianske združenie Altera vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o najlepší plagát s antidiskriminačnou tematikou na tému diskriminácia na základe sexuálnej orientácie.

Plagáty by mali citlivým a zároveň jasným spôsobom upozorňovať na problém diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v našej spoločnosti a zároveň by mali vychovávať k tolerancii voči inakosti a k neakceptovateľnosti tohto negatívneho javu. Najlepšie návrhy budú vytlačené na plagátoch a pohľadniciach, ktoré budú distribuované po celom Slovensku v rámci kampane na jeseň tohto roku.

Zámer aktivity je nielen upozorniť na diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie na Slovensku a podporiť tak verejnosť, aby sa pasívne dozvedela o negatívnych dopadoch diskriminácie na určitú skupinu ľudí, ale aj poskytnúť jednotlivcom a skupinám aktívne sa zúčastniť na zvyšovaní uvedomenia o tomto probléme. Cieľom súťaže je podporiť odkaz, že diskriminácia je nežiadúci jav, a že postaviť sa proti nej je niečo, čo si zaslúži ocenenie.

Projekt finančne podporila Delegácia Európskej komisie na Slovensku. Porotu budú tvoriť profesionálni výtvarníci/výtvarníčky a umelci/umelkyne, a aktivistky z radov usporiadateľskej organizácie.

1. cena bude 5 tisíc korún a nákupná poukážka v Optike Individual v hodnote 20 tisíc korún, 2. cena bude 5 tisíc korún a nákupná poukážka v Optike Individual v hodnote 15 tisíc korún, 3. cena rovnako 5 tisíc korún a nákupná poukážka v Optike Individual v hodnote 10 tisíc korún. Osobitnú cenu udelí samotné Občianske združenie Altera.

Výsledky súťaže budú vyhlásené a ceny budú udelené na festivale Dni lesBickej kultúry v dňoch 10. až 12. septembra 2004 vo V-klube na Námestí SNP 12. Výstava vybraných plagátov bude prebiehať v rámci festivalu.

Viac informácií a prihláška

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.