Nová publikácia rozširuje diskusiu o gejských a lesbických partnerstvách

Prvé lesbické združenie Museion v týchto dňoch vydáva publikáciu s názvom Triangel: homosexualita – spoločnosť – politika. Kniha ponúka odbornou i beletristickou formou nové pohľady na občianske práva a život homosexuálnych dvojíc, žijúcich na Slovensku.

Hana Fábry, editorka knihy a hovorkyňa združenia Museion, k obsahovému zameraniu knihy uviedla: „Tak ako celá spoločnosť, aj komunita sexuálnych menšín je názorovo diferencovaná: jedna jej časť si je istá odpoveďami na dávno nastolené otázky, ďalšia časť cíti potrebu formulovať otázky nové, vyplývajúce zo zmien, ktorými spoločnosť za ostatné dve desaťročia prešla. Novo kladené otázky už nehľadajú odpovede len na to, kedy a v akej podobe bude zákon o životnom partnerstve prijatý, ale obracia pozornosť aj na jeho nastavenie smerom k dosiahnutiu dôslednej a úplnej rovnoprávnosti vzťahov všetkých párov – homosexuálnych i heterosexuálnych.“

Svoje názory v knihe predostierajú odborníčky a odborníci z oblasti práva či psychológie, renomované spisovateľky, a samozejme, aktivisti/aktivistky slovenskej i českej gejskolesbickej a queer komunity – ženy aj muži líšiaci sa sexuálnou orientáciou, vekom i sociálnym statusom. Publikácia sa obsahovo sčasti vracia do histórie (Oľga Pietruchová, Jiří Hromada), sčasti pozerá dopredu silným novým ďalekohľadom (Roman Kollárik), rozoberá právnu a sociálnu realitu (Janka Debrecéniová, Paula Jójárt, Mária Grajcarová) a beletristicky predstavuje skutočný život gejov, lesieb a ich okolia (Uršuľa Kovalyk, Svatava Antošová, Marcela Spiššáková, Viktor Šefčík).

„V tejto súvislosti by som rada upriamila pozornosť na poviedku Tajné klesbičky 16-ročného autora Viktora Šefčíka, víťaza literárnej súťaže Triangel, ktorý jazykom dnešných mladých ľudí otvára otázku života dieťaťa v rodine, kde spolu s matkou chlapca žije i jej lesbická partnerka,“ dodala Hana Fábry

Projekt Kto je kto?, ktorého súčasťou je aj táto kniha, realizovalo OZ Museion v spolupráci so združením Občan a demokracia za finančnej podpory Slovensko-českého fondu. Ambíciou projektu, respektíve jeho aktériek a aktérov bolo – a stále je – kontinuálne získavanie spoločenskej a politickej podpory pre víziu dobrého právneho riešenia spolužitia dvojíc rovnakého pohlavia a ich neodňateľného práva na spokojný dôstojný život.

Knihu je možné si (len za cenu dobierky) objednať na e-mailovej adrese fabry@oad.sk alebo telefonicky na číslach 02 20792729 a 0911 422616, neskôr sa objaví aj v sieti vybraných kníhkupectiev, o ktorých sa verejnosť dozvie z webovej stránky www.lesba.sk.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.