Aj homosexuálne manželstvá vytvárajú milujúce rodiny

Liberálne kresťanské a židovské skupiny protestujú proti plánovanému zákazu homosexuálnych manželstiev. Je to vraj vážna hrozba pre slobodné praktizovanie náboženstva.

Aktivisti za práva homosexuálov a protivníci zmeny federálneho zákona o manželstve v USA – Federal Marriage Amendment (FMA) – uvažujú o tom, ako priviesť liberálnych klerikov k názoru, že takáto zmena zákona by obmedzila slobodné praktizovanie náboženstva.

Príslušnú stratégiu predstavili na stretnutí 18. júna 2004 vo Washingtone. Protestantskí duchovní a jeden židovskí rabín tam varovali, že FMA by sa mohla zneužiť na zabránenie požehnávania homosexuálnych náboženstiev. Ďalší rečníci zdôrazňovali, že je dôležité, aby sa téma manželstvo neprenechávala nábožensky konzervatívnym skupinám.

Manželstvo je základnou súčasťou spoločnosti, vyhlásil rabín Michael Namath. Aj homosexuálne manželstvá však vytvárajú rodiny s milujúcimi sa homosexuálnymi pármi, ktoré by boli schopné vytvoriť vhodné prostredie aj deťom.

Zástupca Disciples od Christ (Učeníkov Krista) vysvetlil protest proti FMA tým, že stavia jedno náboženstvo nad iné a vyhlásil: „Definícia manželstva sa má realizovať na úrovniach jednotlivých cirkví aregionálnych samospráv a nie na federálnej úrovni.“

O spomínanom zákone sa v USA bude hlasovať v polovici júla. Zákon obsahuje dva zásadné body – manželstvo v USA má pozostávať už len zo spoločenstva muža a ženy; celoštátna ústava ani ústava jednotlivých spolkových štátov nemá mať také znenie, ktoré by umožňovalo iné spojenie ako muža a ženy.

Rabín Namath však zdôraznil, že toto vyhlásenie vraj znamená vážne ohrozenie slobodného praktizovania náboženstva. Tvrdí, že „mnohí varujú pred tým, že ak bude zákon prijatý, mohli by homosexuálne sobáše protirečiť ústave a stať sa nezákonnými.

Organizátorom stretnutia bola ľavicová skupina People for the American Way (Ľudia za americký spôsob života). Jej predstavitelia sa pokúšali vytvárať paralely medzi občianskym hnutím za ľudské práva v 60. rokoch a úsilím o homosexuálne manželstvá.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.