Termín uzávierky súťaže o Najlepší antidiskriminačný plagát sa posúva

Termín, do kedy bude možné najneskôr doručiť svoje návrhy na najlepší plagát, ktorý sa svojím obsahom zasadzuje proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, sa posúva z pôvodného dátumu 21. júla na 31. júla 2004.

Potencionálne/i profesionálne/i, ale aj amatérske/i súťažiace/i budú mať teda ešte celých 10 dní na to, aby pracovali na svojich návrhoch a súťažili tak o atraktívne finančné a vecné ceny.

Súťaž vyhlásilo na konci mája Občianske združenie Altera a je súčasťou väčšieho projektu zameraného na boj proti diskriminácii. Plagáty by mali citlivým a zároveň jasným spôsobom upozorňovať na problém diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v našej spoločnosti a zároveň by mali vychovávať k tolerancii voči inakosti a k neakceptovateľnosti tohto negatívneho javu.

Najlepšie návrhy budú vytlačené na plagátoch a pohľadniciach, ktoré budú distribuované po celom Slovensku v rámci kampane na jeseň tohto roku.

Zámerom aktivity je nielen upozorniť na diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie na Slovensku a podporiť tak verejnosť, aby sa dozvedela o negatívnych dopadoch diskriminácie na určitú skupinu ľudí, ale aj poskytnúť jednotlivcom a skupinám aktívne sa zúčastniť na zvyšovaní uvedomenia o tomto probléme.

Výsledky súťaže budú vyhlásené a ceny budú udelené na festivale Dni lesBickej kultúry 10.-12.9.2004. Podrobnejšie informácie o súťaži je možné zistiť (aj) na adrese http://home.nextra.sk/altera.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.