Konferencia: Homosexualita – interdisciplinárny pohľad

Katedra biblických vied Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove organizuje medzinárodnú konferenciu na tému Homosexualita – interdisciplinárny pohľad.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 11. – 13. októbra 2004 v priestoroch fakulty.

Cieľom konferencie je podať komplexný pohľad na daný fenomén z pohľadu medicíny, dejín , kultúry a pastoračnej praxe.

Medzi pozvanými hosťami sú Dr. Vonholdt, riaditeľka Nemeckého národného inštitútu pre rodinu a mládež; Prof. Hogan psychológ a biblista z Viedne; Dr. Vaitoska, psychoterapeut z Gamingu; Mons. Laun, pomocný biskup zo Salzburgu; Rev. Harvey zakladateľ hnutia Courage z USA . Konferencia je svojím zameraním odborná, avšak určená širokej verejnosti

PROGRAM:

11. Októbra 2004

9.00
Otvorenie, R. Jáger
Vydra, Strata intimity a neohedonizmus
Vonholdt, Príčiny homosexuality a proces zmeny

12.30
Obed

14.00
Vaitoska, Homosexualita a dynamická psychoterapia
Smelý, Etciké dilemy v práci s homosexuálne orientovaným pacientom
Vonholdt, Následky registrovaných homosexuálnych zväzkov

12. Október 2004

9.00
Hogan, Starý zákon a homosexualita
Porubjak, Platonov eros v diele Faidros
Jáger, Nový zákon a homosexualita
Mojzeš, Bratotvorenije – Homosexuálne manželstvo?

12.30
Obed

13. Október 2004

9.00
Laun, Katolícka cirkev a homosexualita
Vittucci, Pastoračné programy a ich dôležitosť
Hoffmann, Živé vody

12.30
Obed

Harvey, Courage – skúsenosť z USA
Rozkoš, Linka Valentín a Rieky
Záver

Kontakt: robert.jager@katolicka-cirkev.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.