Iniciatíva Inakosť hľadá politickú podporu zákona o životnom partnerstve

Iniciatíva Inakosť zaslala desiatim politickým stranám výzvu na verejné vyjadrenie postoja jednotlivých strán k otázke uzákonenia inštitútu životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku.

Zákon by podľa InIn mal vyrovnať šance a priniesť do života občanov a občianok Slovenskej republiky možnosť uzatvorenia štátom uznávaného partnerského zväzku takýchto dvojíc. Obdobné zákony už prijali desiatky demokratických krajín v Európe a na celom svete.

Iniciatíva Inakosť privítala, že Aliancia nového občana vo svojom volebnom programe zatiaľ ako jediná politická strana priamo deklarovala svoju podporu návrhu zákona o životnom partnerstve.

V liste politickým stranám sa o.i. uvádza: „Naša predstava o návrhu tohto zákona je taká, že zo zákona by malo byť zrejmé, že životné partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia nijako neohrozuje tradičné manželstvo muža a ženy. Ak podľa zákona o rodine je manželstvo zväzkom muža a ženy, ktorého hlavným účelom je výchova detí, tak životné partnerstvo by bolo zákonom uznaným zväzkom dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktorého hlavným účelom je naplnenie potreby partnerstva a partnerskej istoty a opory v osobnom živote. Životné partnerstvo by sa od manželstva líšilo v osobách, ktoré ho môžu uzatvárať, teda nie muž a žena, ale dve osoby rovnakého pohlavia. Odlišovalo by sa aj v hlavnom cieli, ktorý sa ním sleduje, a síce nie výchova detí, ako je tomu v manželstve, ale spoločný život v partnerskom zväzku. V návrhu zákona by sa neumožňovala adopcia detí takýmto párom.“

“Vieme, že nie je ľahké otvoriť na Slovensku tému životných partnerstiev, ktorá je zatiaľ ešte stále konzervatívnou časťou spoločnosti tabuizovaná a démonizovaná. Ale posledné výskumy verejnej mienky poukazujú, že celkový názor spoločnosti sa u nás mení smerom k pozitívnemu vnímaniu našej menšiny tak, ako je tomu v iných vyspelých krajinách. A pripomíname, že 15. marca 2006 bol zákon o registrovaných partnerstvách schválený aj v susednej Českej republike,“ uviedla hovorkyňa Iniciatívy Inakosť Hana Fábry.

Od januára Iniciatíva Inakosť zbiera po celom Slovensku podpisy na podporu prijatia zmieneného zákona v rámci petičnej kampane Kto je Kto? a zároveň s prosbou o podporu priebežne oslovuje známe slovenské osobnosti. “K osobnostiam, ktoré nás podporili, patria ľudia z celého spektra verejného života. Za všetkých námatkovo spomeniem etnogafku Soňu Kovačevičovú, sociologičky Silviu Porubänovú či Zuzanu Kusú, prekladateľku a koordinátorku feministického vzelávacieho a publikačného projektu Aspekt Janu Cvikovú, spisovateľku Oľgu Feldekovú, herečku Magdu Pavelekovú, speváčku Soňu Horňákovú, ale napríklad aj superstarovskú moderátorku Adelu Banášovú či jedného z tohtoročných finalistov SuperStar Maťa Koreňa a VyVoleného Janka Bryndzu,“ doplnila Hana Fábry.

V lete uskutoční Iniciatíva Inakosť kultúrny happening na podporu petičnej kampane, v rámci ktorého zatiaľ prisľúbila svoju účasť bratislavská skupina Živé kvety.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.