Inakosť chce v oblasti životných partnerstiev spolupracovať s vládou

Iniciatíva Inakosť poslala Vláde SR otvorený list, v ktorom vyzvala premiéra i celú vládu, aby svoje programové vyhlásenie v oblasti odstraňovania všetkých foriem diskriminácie naplnila reálnymi skutkami a ponúkla vláde pri ich realizácii možnosť spolupráce.

Inakosť v liste ocenila fakt, že sa v schválenom programovom vyhlásení uvádza: „Vláda bude realizovať kroky k eliminácii akýchkoľvek foriem diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.“  Táto vláda je podľa hovorkyne Inakosti Hany Fábry "prvou v histórii Slovenskej republiky, ktorá sa v programovom vyhlásení výslovne zaviazala k ochrane práv ľudí s homosexuálnou orientáciou."
 
V súčasnosti pracujú jednotliví členovia vlády na podrobnom rozpracovaní programového vyhlásenia na celé štvorročné funkčné obdobie. Súčasťou rozpracovania programového vyhlásenia bude aj návrh plánu legislatívnych úloh. Inakosť listom konkretizovala svoju požiadavku, aby sa uvedený záväzok z programového vyhlásenia vlády premietol do konkrétnych opatrení jednotlivých rezortov.
 
"Vždy, keď sme sa za posledných 10 rokov obrátili na vládu, jej členov alebo na Národnú radu SR s požiadavkou o prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia, dostávali sme odpoveď, že je potrebné, aby prebehla najskôr celospoločenská diskusia na túto tému. Domnievame sa preto, že základným krokom tejto vlády by mohla byť aktívna podpora takejto celospoločenskej diskusie a objektívnej informačnej kampane, a to najmä vo verejnoprávnych médiách," zdôraznila právnička Inakosti Eva Adámková.

Vyvrcholením celospoločenskej diskusie o eliminovaní diskriminácie z
dôvodu sexuálnej orientácie by malo byť podľa Adámkovej prijatie zákona o životnom
partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Jeho príprava a schválenie
by mali nadväzovať na celospoločenskú diskusiu a na Európsky rok
rovnakých príležitostí pre všetkých, ktorým má byť rok 2007 a do
ktorého sa chce vláda Roberta Fica tiež aktívne zapojiť. InIn v tejto súvisloti ponúkla Vláde SR spoluprácu či už pri rozpracúvaní
programového vyhlásenia vlády v uvedenej veci, ale najmä pri realizácii
prijatých opatrení, osobitne pri príprave návrhu zákona o životnom
partnerstve.

Hana Fábry k tomu dodáva: "Za dôležitú považujeme aj tvorbu a podporu
grantových programov zameraných na eliminovanie diskriminácie ľudí s
homosexuálnou orientáciou v spoločnosti, uskutočňovanie napr. odborných
konferencií na túto tému pod záštitou  podpredsedu vlády pre otázky
menšín pána Dušana Čaploviča atp. V prípade, ak bude zriadený avizovaný Úrad pre menšiny, považuje Iniciatíva Inakosť za dobré a potrebné, aby boli jeho zamestnancami aj zástupcovia gejskolesbickej komunity."

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.