Ľudia proti rasizmu: Voľby a tolerancia

Iniciatíva Ľudia proti rasizmu oslovila štrnásť najsilnejších politických strán dotazníkom s dvanástimi otázkami na tému rasizmu, neonacizmu, národnostných i sexuálnych menšín. O výsledkoch prieskumu informovala novinárov na tlačovej besede 17. septembra. Najtolerantnejšími stranami sú podľa neho Sociálnodemokratická alternatíva a Strana maďarskej koalície. Rozhodlo o tom osem odborníkov z oblasti menšín a ľudských práv, ktorí za odpovede na jednotlivé otázky prideľovali stranám body v škále od plus 3 do mínus 3.

Najhoršie znalosti o problematike má podľa ich bodovania Strana občianskeho porozumenia a Pravá Slovenská národná strana. Na dotazník vôbec neodpovedalo HZDS a SNS, čo ĽPR považujú za ignoranciu a negatívny prístup k menšinovej problematike. Vo výslednej stupnici menšinovej tolerancie skončila relatívne dobre Občianska konzervatívna strana, Strana demokratickej ľavice a Demokratická strana. Dostatočnú znalosť má Aliancia nového občana. K pozitívne alebo skôr neutrálne sa správajúcim stranám patrí SDKÚ, HZD a Smer. Konkrétne riešenia neponúkla SDKÚ a priamej odpovedi sa pri niektorých otázkach vyhlo KDH, Smer či HZD. Za prekvapujúce považuje koordinátor ĽPR Ladislav Ďurkovič tvrdenia SOP, ktorá popiera existenciu rasizmu v SR. „Odpovede v dotazníkoch boli v niektorých prípadoch odlišné od skutkov politikov a ich predvolebnej rétoriky. Podpredseda Smeru Dušan Čaplovič odpovedal perfektne, no my vieme, že šéf Smeru Robert Fico hovorí dosť radikálne a dosť rasistické veci smerom k rómskej populácii, hlavne o regulácii pôrodnosti a podobne.“ Preto podľa Ďurkoviča budú aj po voľbách pozorne sledovať činy jednotlivých politických strán. Viac informácií o dotazníku, odpovede politických strán na otázky a komentáre odborníkov ponúka internetová adresa www.volby.tolerancia.sk

11. Budete sa zasadzovať za prijatie tzv. antidiskriminačného zákona? Plánujete zahrnúť sexuálnu orientáciu v explicitnom vymenovaní spôsobu diskriminácie v pripravovanej antidiskriminačnej legislatíve SR – vrátane ústavy, zákonníka práce a ďalších právnych noriem?

Slovenská demokratická a kresťanská únia:
Naši poslanci podporili tzv. antidiskriminačný zákon už v tomto volebnom období a v navrhovanej podobe ho budeme podporovať aj po voľbách.

Strana maďarskej koalície:
Návrh antidiskriminačného zákona v uplynulom volebnom období bol vypracovaný a predložený do Vlády SR a NR SR za aktívnej účasti Strany maďarskej koalície. V tejto iniciatíve budeme pokračovať naďalej. Antidiskriminačný zákon nemôže byť diskriminačný voči žiadnej skupine obyvateľov. Zakotvenie práva na sexuálnu orientáciu v príslušných zákonoch včítane Ústavy sme aj doteraz podporovali a budeme v tom pokračovať aj v budúcom volebnom období.

Kresťansko-demokratické hnutie:
Poslanci za KDH v parlamente nepodporili návrh tzv. antidiskriminačného zákona, pretože niektoré ustanovenia považovali za zlé a celý zákon za nekvalitne pripravený. Sme presvedčení, že sexuálna orientácia nie je na Slovensku predmetom diskriminácie, a preto nepovažujeme za potrebné meniť v tejto veci platnú legislatívu.

Aliancia nového občana:
Ako liberálna strana podporíme antidiskriminačný zákon. Zároveň tu však opätovne treba pripomenúť, že prioritou pre súčasné Slovensko je podpora ekonomického rozvoja, aby sa začali zvyšovať zdroje, pretože len to pomôže začať znižovať vysokú mieru nezamestnanosti. To musí byť prioritou pre vládu.

SMER:
Považujeme to za zložitú problematiku, ktorá nie je v transformujúcej sa spoločnosti riešená. Očakávame v tejto oblasti celospoločenskú diskusiu. V každom prípade chápeme rodinu, ktorú tvoria muž a žena, za základ pre prirodzenú reprodukciu spoločnosti.

12. Ako plánujete v tejto súvislosti riešiť právo na uzavretie životného partnerstva lesieb a gejov? Ste za právo adopcie detí občanmi inej, než heterosexuálnej orientácie?

Slovenská demokratická a kresťanská únia:
SDKÚ nepodporuje adopciu, ako ste ju zmienili v otázke. Sme za výchovu detí v zdravej rodine schopnej plniť všetky spoločenské funkcie rodiny. Rodinu považujeme za srdce celej spoločnosti.
Tatiana Tomášková, Ústredná kancelária SDKÚ

Strana maďarskej koalície:
Významná časť maďarských poslancov NR SR už podporila návrh zákona o životnom partnerstve. V budúcom volebnom období predpokladám pozitívny vývoj v tomto smere.
László A. Nagy, podpredseda SMK

Kresťansko-demokratické hnutie:
Súžitie partnerov rovnakého pohlavia je vecou ich slobodného rozhodnutia. Platné zákony Slovenskej republiky túto slobodu nijakým spôsobom neobmedzujú. Povyšovanie partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia na úroveň rodinného zväzku považuje KDH za neprípustné. Rovnako KDH odmieta aj všetky návrhy, ktoré by dvom partnerom rovnakého pohlavia umožňovali adopciu detí.
Peter Stach, KDH

Aliancia nového občana:


Platí to, čo som uviedol v predchádzajúcej odpovedi.
Ľubomír Lintner, podpredseda Aliancie nového občana

SMER:


Opäť nie je tento citlivý problém v spoločnosti vydiskutovaný. Nemôžeme však brániť spolužitiu občanov rovnakého pohlavia, ale zásadne sme proti adopcii detí do tohto zväzku, partnerstva lesieb a gejov.


Spracoval: PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda SMER-u

Materiál uverejňujeme s láskavým dovolením iniciatívy Ľudia proti rasizmu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.