Európsky parlament vyzýva k odstráneniu diskriminácie neheterosexuálnych dvojíc

Prvé lesbické združenie Museion a aktivistická organizácia Queer Leaders Forum s potešením prijali správu Európskeho parlamentu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii, v ktorej vyzýva členské štáty EÚ k vzájomnému uznávaniu partnerských zväzkov dvojíc rovnakého pohlavia a k odstraňovaniu ich diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie.

Z hľadiska sexuálnej orientácie si Správa všíma diskriminačné, nenávistné a násilné vyjadrenia spoločenských a politických lídrov voči homosexuálom a vyzýva príslušné vládne orgány a inštitúcie k ich odsúdeniu.
 
Správa tiež pozitívne ocenila publikovanie prvej tematickej správy realizovanej Agentúrou pre základné práva (Fundamental Rights Agency), vypracovanej na žiadosť Parlamentu, venujúcej sa homofóbii a diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie v členských krajinách EÚ. Vyzýva členské štáty, aby bezodkladne nasledovali jej odporúčania alebo uviedli dôvody, prečo tak neurobia.
 
„Pre neheterosexuálne komunity považujem za jeden z najdôležitejších odkazov Správy výzvu pre členské štáty EÚ, ktoré tak ešte neurobili, aby, zohľadňujúc princíp rovnosti, prijali potrebné legislatívne kroky vedúce k eliminácii diskriminácie neheterosexuálnych párov z dôvodu ich sexuálnej orientácie,“ zdôraznila Hana Fábry z Prvého lesbického združenia Museion.
 
Správa zároveň pripomína, že členské krajiny musia zaručiť právo na slobodu zhromažďovania a pohybu aj skupinám, ktorých názory nie sú rovnaké ako názory vlád jednotlivých krajín či ich majoritných spoločenstiev. V zmysle správy je každý zákaz alebo neposkytnutie adekvátnej ochrany menšinovým skupinám na ich pochodoch za ľudské práva ap. diskrimináciou.
 
„V súvislosti s týmto kvalitným antidiskriminačným dokumentom považujeme za nezmyselný návrh Konzervatívnych demokratov Slovenska na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva. Myslíme si, že v dnešnej dobe existuje množstvo funkčných foriem rodín – a že všetky – nielen tzv. tradičné, tvorené zosobášeným mužom a ženou, si zasluhujú rovnakú pozornosť a ochranu,“ tlmočila názor oboch združení Romana Schlesinger, štatutárna zástupkyňa Queer Leaders Fora. 
 
Správu, ktorú Európsky parlament prijal 14. januára 2009, schválil parlament 401 hlasmi, v neprospech správy hlasovalo 220 jeho členov a členiek a 67 sa hlasovania zdržalo.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.