Príď aj s rodinou na Dúhový PRIDE 2014

Mottom Dúhového PRIDE 2014 je heslo Poď von s rodinou. V súčasnosti v spoločnosti prebiehajú diskusie o tom, ako má „správna“ rodina vyzerať a hovorí sa najmä o potrebe ochrany tradičnej rodiny zloženej z muža a ženy žijúcich v manželstve s deťmi. Pochodom chceme upozorniť na to, že v našej spoločnosti existujú aj iné formy rodín, ktoré sú založené na tradičných hodnotách, akými sú, láska, vzájomná súdržnosť a podpora.

Tieto rodiny sú však menej viditeľné a majú svoje špecifické problémy, ktoré vyplývajú z predsudkov a zákonom neupravených práv a povinností. Ide napríklad o partnerstvá rovnakopohlavných párov a ich rodiny, nezosobášené páry, slobodné matky s deťmi, slobodných otcov s deťmi, rozvedené rodiny s deťmi ako aj rodiny, ktorých členmi a členkami sú transrodoví a intersexuálni ľudia.

Podľa nás všetci ľudia, a to aj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť si rodinu. Myslíme si, že štát vo svojej voľbe prostriedkov určených na ochranu rodiny a zabezpečenie rešpektovania rodinného života musí nevyhnutne zohľadniť súčasnú realitu a vývoj v modernej spoločnosti a zmeny vo vnímaní sociálnych otázok ako osobný stav a partnerské vzťahy vrátane skutočnosti, že nie je len jeden spôsob alebo jedna voľba, pokiaľ ide o vedenie vlastného rodinného alebo súkromného života. Chceme zviditeľniť, že aj LGBTI ľudia majú svoje rodiny, svoje mamy a otcov, súrodencov, svojich partnerov a partnerky a deti a povedať im, že aj ich forma rodiny je cenená.

Preto, ak máte chuť ukázať, že aj vy podporujete tradičnú hodnotu, ktorou je láska a ste hrdí na svoju rodinu, príďte von aj s rodinou a ukážte, že ide o rodiny, ktoré sa v ničom neodlišujú od tých „správnych“ a „uznávaných“ a tiež si zaslúžia ochranu a podporu.

Všetky informácie o Dúhovom PRIDE a jeho sprievodných podujatiach nájdete na webe Dúhového PRIDE.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.