Príď aj s rodinou na Dúhový PRIDE 2014

Mottom Dúhového PRIDE 2014 je heslo Poď von s rodinou. V súčasnosti v spoločnosti prebiehajú diskusie o tom, ako má „správna“ rodina vyzerať a hovorí sa najmä o potrebe ochrany tradičnej rodiny zloženej z muža a ženy žijúcich v manželstve s deťmi. Pochodom chceme upozorniť na to, že v našej spoločnosti existujú aj iné formy rodín, ktoré sú založené na tradičných hodnotách, akými sú, láska, vzájomná súdržnosť a podpora.

Tieto rodiny sú však menej viditeľné a majú svoje špecifické problémy, ktoré vyplývajú z predsudkov a zákonom neupravených práv a povinností. Ide napríklad o partnerstvá rovnakopohlavných párov a ich rodiny, nezosobášené páry, slobodné matky s deťmi, slobodných otcov s deťmi, rozvedené rodiny s deťmi ako aj rodiny, ktorých členmi a členkami sú transrodoví a intersexuálni ľudia.

Podľa nás všetci ľudia, a to aj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť si rodinu. Myslíme si, že štát vo svojej voľbe prostriedkov určených na ochranu rodiny a zabezpečenie rešpektovania rodinného života musí nevyhnutne zohľadniť súčasnú realitu a vývoj v modernej spoločnosti a zmeny vo vnímaní sociálnych otázok ako osobný stav a partnerské vzťahy vrátane skutočnosti, že nie je len jeden spôsob alebo jedna voľba, pokiaľ ide o vedenie vlastného rodinného alebo súkromného života. Chceme zviditeľniť, že aj LGBTI ľudia majú svoje rodiny, svoje mamy a otcov, súrodencov, svojich partnerov a partnerky a deti a povedať im, že aj ich forma rodiny je cenená.

Preto, ak máte chuť ukázať, že aj vy podporujete tradičnú hodnotu, ktorou je láska a ste hrdí na svoju rodinu, príďte von aj s rodinou a ukážte, že ide o rodiny, ktoré sa v ničom neodlišujú od tých „správnych“ a „uznávaných“ a tiež si zaslúžia ochranu a podporu.

Všetky informácie o Dúhovom PRIDE a jeho sprievodných podujatiach nájdete na webe Dúhového PRIDE.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.