Presun Dúhového Pride na rok 2016

Milé priateľky a priatelia Dúhového PRIDE Bratislava,

máme za sebou päť úspešných ročníkov PRIDE na Slovensku. Všetci účastníci a účastníčky historicky prvého pochodu za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí prejavili veľkú odvahu verejne vystúpiť i napriek nenávisti a násiliu. Dnes je jasné, že PRIDE pomohol pritiahnuť pozornosť a rozprúdil verejnú diskusiu o zrovnoprávnení LGBTI ľudí na Slovensku v miere ako žiadne iné podujatie pred ním.

Počas týchto verejných diskusií čoraz viac ľudí na Slovensku začalo chápať, že LGBTI ľudia sú rovnakí ako všetci ostatní, majú tie isté túžby a aj problémy. Vyznávajú tie isté tradičné hodnoty, akými sú, láska, rodina, vzájomná súdržnosť a podpora. Ich rodiny sú však menej viditeľné a majú svoje špecifické problémy, ktoré vyplývajú z predsudkov a zákonom neupravených práv a povinností. Nevidíme žiaden rozpor medzi ochranou rodiny a požiadavkou LGBTI ľudí podieľať sa na nej.

Slovenská spoločnosť je však stále otrávená nezmyselnou referendovou kampaňou. Chceme, aby bol PRIDE vnímaný ako pokojný, príjemný a kultúrny prejav hrdosti v kontraste k potupe, ktorú neustále LGBTI ľudia v svojom živote zažívajú. Aj preto sme sa rozhodli tento rok prejaviť PRIDE inak ako pochodom mestom.

Podieľame sa na príprave viacerých podujatí a kampaní. My v Dúhovom PRIDE veríme v silu osobných príbehov meniť srdcia a postoje ľudí. Slovensko potrebuje počuť príbehy LGBTI ľudí, ich rodičov, detí, priateľov a kolegov. Ideme preto v spolupráci s platformou Životné partnerstvo zozbierať Vaše príbehy, ktoré budeme môcť sprostredkovať všetkým ľuďom na Slovensku.

PRIDE ako pochod hrdosti týmto ale na Slovensku nekončí, naopak sústredíme sa na prípravu Dúhového PRIDE Bratislava 2016 a veríme, že aj vďaka nápadom mladých kreatívnych ľudí prezentovaných v súťaži Young Lions Slovakia 2015 prekoná všetky predchádzajúce ročníky.

Váš organizačný tím
a organizácie Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť a Nomantinels

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.