Dúhový PRIDE je aj o ľudských právach trans* ľudí

Dúhový PRIDE nie je len o comingoute a zväzkoch gejov a lesieb. Jednou z nosných tém 4. ročníka sú ľudské práva trans ľudí. Túto tému do platformy Dúhového PRIDE priniesla organizácia TransFúzia, ktorá chce takto poukázať na najzávažnejšie porušenia práv ľudí, ktorí sa identifikujú, alebo sú v spoločnosti označovaní ako transrodoví alebo rodovo nekonformní.

Jedným z najhrubších porušení práv trans* ľudí je nútená kastrácia. Je podmienkou pre ľudí, ktorí chcú v SR zmeniť meno a rod zo ženského na mužské alebo naopak. Predpoklad, že každý človek, ktorý má záujem o zmeny v dokladoch potrebuje podstúpiť operačné zákroky je mylný.

Rada Európy v júni vydala stanovisko za odstránenie týchto štátmi vyžadovaných praktík: “Nútené kastrácie sú rizikové operácie, ktoré sú vážnym zásahom do telesnej a duševnej integrity osôb a sú hrubým porušením ich ľudských práv.”

Riaditeľ TransFúzie Roman Tyčka dopĺňa: “Pri týchto operačných zákrokoch dochádza k odstráneniu vnútorných rozmnožovacích orgánov. Nie je teda možné hovoriť eufemisticky o sterilizácii, ale jednoznačne o kastrácii. Ak osoba nechce podstúpiť tento zákrok, nesmie byť do neho nútená. Táto prax odporuje moderným štandardom zdravotnej starostlivosti .”

Ďalej chceme upozorniť na násilie voči trans* ľuďom. Na Slovensku sa nestretávame len s násilím motivovaným nenávisťou na základe sexuálnej orientácie. Motívom pre násilné činy je častokrát práve nenormatívny vzhľad a správanie, teda rodový prejav.

“Dúfame, že pomocou Dúhového PRIDE sa nám podarí upriamiť pozornosť na tieto a ďalšie témy, ktorým nebol zatiaľ venovaný dostatok pozornosti a prispejeme tým k zmene situácie,” podotkla hovorkyňa Dúhového PRIDE Romana Schlesinger.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Queer Leaders Forum (QLF) je občianske združenie, ktorého vznik iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity.