Diana & Katarína

Myslím si, že náš život je naozaj bežný, so všetkými radosťami a starosťami, aké do spoločného partnerstva život prináša. Iné je ale to, že skupina ľudí na Slovensku chce rozhodovať o tom, ako máme žiť. Čo je pre mňa, či Katarínu správne. Čo chceme či nechceme, alebo aká forma vzťahu je pre nás postačujúca. Ja by som si to nikdy k nijakému páru ani rodine nedovolila.

Celý príbeh týchto sympatických žien nájdete na stránke Platformy Životné partnerstvo.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.