Diana & Katarína

Myslím si, že náš život je naozaj bežný, so všetkými radosťami a starosťami, aké do spoločného partnerstva život prináša. Iné je ale to, že skupina ľudí na Slovensku chce rozhodovať o tom, ako máme žiť. Čo je pre mňa, či Katarínu správne. Čo chceme či nechceme, alebo aká forma vzťahu je pre nás postačujúca. Ja by som si to nikdy k nijakému páru ani rodine nedovolila.

Celý príbeh týchto sympatických žien nájdete na stránke Platformy Životné partnerstvo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.