List politickým predstaviteľom

Vážený pán prezident,
vážený pán predseda Národnej rady,
vážený pán predseda vlády,

obraciam sa na Vás ako na najvyšších ústavných činiteľov na Slovensku, ktorým nepochybne záleží na budúcnosti a osude Slovenska. Ľudské práva, ako aj sloboda viery, náboženstva, politického, či iného zmýšľania sú hodnoty, ktorých dodržiavanie a ochranu považujem za nevyhnutné pre zachovanie demokratického a občianskeho charakteru spoločnosti.

Žiaľ, aktivity, ktoré v poslednej dobe vyvíjajú niektoré strany vládnej koalície a Národnej rady SR v spolupráci s Katolíckou cirkvou, nemožno hodnotiť inak, ako narúšanie princípov občianskej spoločnosti a jej postupnú klerikalizáciu. Ide najmä o schvaľovanie dodatkov k Vatikánskej zmluve, snahu o zákaz interrupcií, zavádzanie náboženstva do škôl, návrh na uplatňovanie výhrady svedomia a pod.

Z tohto dôvodu, dovoľte mi ako občanovi Slovenskej republiky, prejaviť svoj ostrý nesúhlas. Záleží mi na tom, aby sa naša krajina stala domov skutočne pre všetkých jej obyvateľov, bez ohľadu na akékoľvek odlišnosti. Horeuvedené kroky však niektorých občanov zvýhodňujú a iných zase znevýhodňujú.

Aj napriek formálnemu odmietaniu je diskriminácia na Slovensku stále bežným javom – predovšetkým voči sexuálnym menšinám a ženám. Slovensko je dnes jednou z mála členských a kandidátskych krajín Európskej únie, ktoré nemajú prijatý antidiskriminačný zákon.

Verím, že beriete do úvahy, že na Slovensku žijú nielen občania katolíckeho vyznania a svojou mierou sa pričiníte k tomu, aby obyvatelia našej krajiny boli voči sebe tolerantní a dokázali rešpektovať presvedčenie toho druhého.

S úctou,

Váš podpis

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Monika Beňová