Demografická zima trochu inak

Vymierame! Demografi bijú na poplach a hovoria o demografickej zime, gynekológovia si hľadajú náhradné joby a konzervatívni politici spolu s cirkvou verejne obviňujú “sebecké” emancipované ženy, ktoré hľadia len na kariéru a nechce sa im “prinášať obete” v prospech detí a rodiny. Hľadajú sa univerzálne a rýchle recepty ako zákaz interrupcií, zníženie dostupnosti antikoncepcie či daňové úľavy na deti.

Je skutočne odpoveď na tak zložitý problém tak jednoduchá? Ak áno, prečo potom klesá pôrodnosť v naoko rovnako vyspelých štátoch Európy rozdielne? Prečo od zákazu interrupcií v Poľsku pred desiatimi rokmi klesla pôrodnosť u nášho severného suseda na 1,26, čo je dokonca menej ako je počet detí narodených na jednu ženu u nás (1,28)? A prečo sa v Španielsku, ktoré ma reštriktívnu aborčnú legislatívu podpobnú Poľsku rodí najmenej detí z celej EÚ (1,15)?

Pri sledovaní populačného vývoja krajín EÚ sa dozvieme prekvapujúce výsledky: najnižšiu pôrodnosť v EÚ vykazujú krajiny so silným vplyvom cirkvi, ktoré uprednostňujú tradičný model rodiny. Najhoršie je na tom Španielsko (1,15), po ňom nasleduje Taliansko (1,23), Rakúsko (1,28) a Nemecko (1,35). Teda tradičná rodina, kde „la Mamma“ stojí pri sporáku a varí voňajúce špagety, je „out“. Práve ženy v domácnosti majú najmenej detí a túto skutočnosť nezmenilo ani zvyšovanie rodinných prídavkov a rôzne pokusy o finančné stimulácie.

Najvyšší demografický faktor v rámci EÚ majú štáty ako Francúzsko (1,89), Nórsko (1,8), po ňom Dánsko, Fínsko a Švédsko a krajiny Beneluxu. Na prvý pohľad krajiny so silným sociálno-demokratickým politickým vplyvom a liberálnou úpravou vykonávania interrupcií. Prekvapujúce je ale, že sa k nim zaraďuje krajina ako USA, kde je materská dovolenka 6 týždňov a sociálne istoty nulové. Iste, černosi a latinos prispievajú nemalou mierou do početu narodených detív USA, ale i rodiny strednej a vyššej vrstvy majú bežne 2 deti.

Čo teda spája tieto krajiny, prečo sa práve tu rodí viac detí? Mnohým sa moja odpoveď páčiť nebude….sú to totiž sebavedomé emancipované ženy. Práve v týchto krajinách je -buď vďaka autentickému feministickému hnutiu ako v USA alebo s pomocou politických opatrení- dosahuje rodová rovnoprávnosť najvyššiu úroveň. Tvrdenia, že “feministky rozložili rodinu a znechutili ženám rodenie” akosi neobstojí. Naopak, zapojenie mužov-otcov do opatery detí a deľby práce v domácnosti, odstránenie diskriminácie voči ženám, vytváranie priaznivých podmienok pre ich zamestnanosť ako sú pracovné miesta na menší úväzok, podpora podnikania, dostatočný počet predškolských zariadení ako i celodenná starostlivosť pre školopovinné deti cenovo prístupná všetkým rodinám a v neposlednom rade aj vysoká účasť žien na rozhodovacích procesoch a tým ich aktívna participácia pri tvorbe štátnej rodinnej politiky dosiahli želané a obdivuhodné výsledky. Z porovnania populačného vývoja Európy vyplýva – čím vyššia emancipácia žien, čím vyššia ich účasť na rozhodovacích procesoch a spolupodieľaní sa na tvorbe koncepcií, čím optimálnejšie podmienky pre ich zamestnanosť, tým zdravšie sa spoločnosť vyvíja.

Ak teda budete počuť od politikov nezmysly o potrebe zákazu interrupcií kvôli vymieraniu Slovenska či zachovania tradičného obrazu rodiny, ktorý popri feministkách najviac ohrozujú homosexuáli, opýtajte sa ich na príklad Španielska či Poľska. Opýtajte sa ich, prečo sa v liberálnych krajinách rešpektujúcich ľudské práva a povoľujúcich manželstvá homosexuálov a adopciu detí rodí podstatne viac detí ako na tradične katolíckom Slovensku, Poľsku, Španielsku či Taliansku. Najväčším ohrozením je totiž nerešpektovanie práva ženy na slobodnú voľbu spôsobu života. Ak chceme, aby sa naša spoločnosť vyvíjala zdravo, nesmieme ženu stavať pred rozhodnutie „rodina alebo kariéra“.

Článok bol uverejnený na www.feminet.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.

Oľga Pietruchová