Museion spúšťa petíciu za podporu životného partnerstva gejov a lesieb

Dnešným dňom začína celoročná kampaň Prvého lesbického združenia Museion v spolupráci s neformálnou Iniciatívou Inakosť za prijatie zákona o životnom partnerstve dvojíc rovnakého pohlavia.

Kampaň pod názvom KTO JE KTO? je projektom Prvého lesbického združenia Museion za podpory Slovensko-českého ženského fondu; cieľ kampane však bude pod svojou hlavičkou presadzovať mediálne známejšia neformálna platforma slovenských gejských a lesbických aktivistov a aktivistiek, resp. združení, Iniciatíva Inakosť.

Kampaň odštartuje petícia, ktorou Museion a Iniciatíva Inakosť v ďalšom volebnom období požiada členov a členky budúcej Národnej rady SR (NR SR) a Vlády SR, aby do NR SR predložili a schválili návrh Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

V texte petície sa o.i. uvádza: „Zákon vyrovná šance a prinesie do života občanov a občianok Slovenskej republiky možnosť uzatvorenia štátom uznávaného partnerského zväzku dvojíc rovnakého pohlavia. Obdobný zákon už prijali desiatky demokratických krajín v Európe a v celom svete. Prijatie tohto zákona je dôležité z hľadiska plnohodnotnej kvality života dvojíc rovnakého pohlavia. Za podstatný považujem aj jeho nediskriminačný rozmer a napĺňanie myšlienok demokracie a humanity.“

Petíciu bude možné podpisovať počas celého tohto roka. Znenie petície a podpisové archy budú k dispozícii na internetových stránkach gejských a lesbických združení a ďalších spriatelených weboch. Rovnako bude možné petíciu nájsť na verejných miestach, na festivaloch a počas jarných a letných mesiacov budú vo väčších slovenských mestách aktivisti a aktivistky Iniciatívy Inakosť ponúkať verejnosti možnosť podpísať petíciu aj osobne. Podrobnejšie informácie o miestach, kde bude možné petíciu podpísať, zverejní Iniciatíva Inakosť v najbližších dňoch.

Ako prvé zverejnili text petície a podpisové archy internetové stránky Lesba.sk a Changenet.sk.

Hana Fábry, hovorkyňa kampane, uviedla: „Petíciu je potrebné podpísať osobne, pretože to vyžaduje petičný zákon, ale svoju podporu môžu ľudia vyjadriť aj elektronickou formou či už na Changenete, na lesba.sk alebo mailom na adrese fabry@changenet.sk.“

„Elektronická podpora bude mať pre nás najmä výpovednú hodnotu o počte našich priaznivcov, ale len osobný podpis každého jednotlivca môže dostať petíciu do parlamentu,“ zdôraznila Hana Fábry.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.