Podpíšte petíciu za prijatie Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

Iniciatíva Inakosť pripravila petičnú kampaň Kto je kto? na podporu prijatia Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Znenie petície nájdete v texte článku. V prípade, že sa rozhodnete petíciu podpísať, musíte tak v zmysle petičného zákona urobiť OSOBNE, to znamená, že je potrebné VLASTNOU RUKOU podpísať petičný arch, ktorý nájdete na stiahnutie a vytlačenie na konci textu. Arch s Vaším podpisom, prípadne (aj ďalšie archy) s podpismi Vašich blízkych či známych poprosíme obratom doručiť aktivistkám a aktivistom kampane osobne alebo poštou (kontakty nájdete na konci článku).

Znenie petície:

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené členky a vážení členovia Vlády Slovenskej republiky,

svojím podpisom sa pripájam k podpornej kampani Iniciatívy Inakosť za prijatie Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Zákon vyrovná šance a prinesie do života občanov a občianok Slovenskej republiky možnosť uzatvorenia štátom uznávaného partnerského zväzku dvojíc rovnakého pohlavia.

Obdobný zákon už prijali desiatky demokratických krajín v Európe a v celom svete. Prijatie tohto zákona je dôležité z hľadiska plnohodnotnej kvality života dvojíc rovnakého pohlavia. Za podstatný považujem aj jeho nediskriminačný rozmer a napĺňanie myšlienok demokracie a humanity.

Vážené poslankyne, vážení poslanci NR SR,
vážené členky a vážení členovia Vlády SR,

žiadam Vás, aby ste Národnej rade Slovenskej republiky predložili a následne schválili návrh Zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska:

PODPIS:

=====================================================

Osoba, poverená pre účely petičnej kampane Iniciatívou Inakosť na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Anna Fábryová

Petícia sa riadi Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb.

Petíciu, prípadne petičný arch si môžete vytlačiť a podpísať do konca roka 2006 a poštou zaslať na adresu: GANYMEDES, p.o. Box 4, 830 00 Bratislava 3.

Dbajte, prosím, na čitateľnosť a úplnosť Vašich údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska – vrátane názvu mesta či obce a PSČ).

Petíciu je potrebné podpísať osobne, pretože to vyžaduje petičný zákon a tak len osobný podpis každého a každej z nás môže dostať petíciu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Iniciatíva Inakosť privíta, ak dáte petíciu podpísať svojim príbuzným, priateľom či kolegom…

Ďakujeme za Vašu podporu.

PETÍCIA A PETIČNÝ ARCH NA STIAHNUTIE A VYTLAČENIE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.