Správa z reprezentatívneho výskumu Museion: Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou

V analýze Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou sú spracované výsledky rovnomenného reprezentatívneho výskumu, ktorý realizovalo Prvé lesbické združenie Museion a Inštitút pre verejné otázky (IVO), aj s využitím dát získaných v rámci projektu COPART – Centrum excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia, realizovaného Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a projektu Na ceste k rovnosti, ktorý v roku 2008 spoločne realizovali organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť (predtým Občan a demokracia), IVO, PDCS a Hlava 98. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v máji 2008 formou face-to-face rozhovorov podľa štandardizovaného dotazníka, na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 1209 respondentov a respondentiek (od 15 rokov).

Zadávateľ výskumu:
Prvé lesbické združenie MUSEION

Financovanie výskumu:
Nádácia občianskej spoločnosti – Open Society Foundation

Autorka analýzy: Tina Gyárfášová
Odborná konzultantka k téme výskumu: Hana Fábry (Museion)
Odborná konzultantka k spracovaniu výskumu: Oľga Gyárfášová (IVO)

Vydal: Museion, 2008
Stiahnite si analýzu vo formáte pdf

Analýza predstavuje komplexný a v mnohých ohľadoch jedinečný pohľad na názory slovenskej verejnosti na túto tému. Je tematicky rozčlenená na päť kapitol:

   1. Osobné skúsenosti a skupinový odstup
   2. Zdroje informácií o ľuďoch neheterosexuálnej orientácie
   3. Vnímanie homosexuality v abstraktnej rovine
   4. Názory na právne požiadavky neheterosexuálnych dvojíc
   5. Názory na postavenie neheterosexuálnych ľudí v spoločnosti

Každá kapitola predstavuje hlbší vhľad do vnímania problematiky podľa základných sociodemografických znakov, ako aj v súvislostiach medzi jednotlivými skúmanými postojmi.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Prvé lesbické združenie Museion, primárne svojimi cieľmi a aktivitami zamerané na slovenskú lesbickú komunitu, vzniklo v roku 1994 a v priebehu rokov sa stalo rešpektovanou súčasťou slovenskej občianskej spoločnosti a ľudskou i aktivistickou sieťou (nielen) lesieb na Slovensku.