Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia

Ivan Požgai

Prvé lesbické združenie Museion vyhlasuje Literárnu cenu Kukučka Ivana Požgaia ako pripomienku nenahraditeľného človeka a snahu o šírenie jeho odkazu. Do súťaže v troch kategóriách bude prijatý každý nexenofóbny krátky text, t.j.

1. literárny útvar (poviedka, esej)
2. novinový článok (komentár, úvaha)
3. príhovor k Dúhovému PRIDE,

napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi súťaže do 30. mája do polnoci v elektronickej podobe (a s diakritikou) na adresu hana.museion@gmail.com. O členkách a členoch poroty budeme informovať ihneď po ukončení jej formovania. Čestným predsedom bude Marián Vojtek, spoluzakladateľ združenia Ganymedes a životný partner Ivana Požgaia.
Prečítajte si štatút a podmienky súťaže

Štatút a podmienky súťaže:

Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia je pomenovaná po významnom slovenskom aktivistovi, ochrancovi ľudských a občianskych práv, Ivanovi Požgaiovi, spoluzakladateľovi združenia GANYMEDES – prvého hnutia na ochranu práv gejov a lesieb na Slovensku, a zároveň vynikajúcom autorovi ľudskoprávnej literatúry i žurnalistiky.

Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia sa udeľuje raz ročne za najlepší pôvodný v tlačenej podobe nepublikovaný slovenský literárny a/alebo novinársky krátky útvar, vytvorený v období od 30. mája minulého roka do 30. mája aktuálneho roka.

Organizátorom literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia je Prvé lesbické združenie Museion.

Do súťaže bude prijatý každý nexenofóbny krátky text, t.j. literárny útvar (poviedka, báseň, esej) alebo novinový článok (komentár, úvaha) napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi súťaže do 30. mája do polnoci v príslušnom roku v elektronickej podobe (a s diakritikou) na adresu hana.museion@gmail.com.

Rozsah novinárskeho príspevku je 2500 znakov aj s medzerami. Rozsah literárneho diela je najviac 15 normostrán (1 normostrana rovná sa 1800 znakov aj s medzerami). Samostatnou kategóriou literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia je najlepší príhovor k podujatiu Dúhový PRIDE Bratislava. Rozsah príhovoru je 1500 znakov aj s medzerami

Najlepším textom sa rozumie súťažný príspevok takto ocenený porotou. Porotu stanovuje organizátor literárnej ceny. Porota pozostáva z deviatich členov a členiek s rovnocenným hlasovacím právom.

Víťazné práce a autori/autorky budú každoročne vyhlásení/é na podujatí Dúhový PRIDE Bratislava.

Príspevok a víťazi a/alebo víťazky majú právo na označenie „Víťaz/ka literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia“.

Porotou vybrané texty a víťazné príspevky budú uverejnené na webovej stránke lesba.sk a ďalších podľa aktuálnej dohody s organizátorom súťaže.

Najlepší príhovor k Dúhovému PRIDE a najlepší novinársky článok bude uverejnený v občianskej prílohe OSA denníka Pravda (zmena vyhradená).

Najlepší príhovor k Dúhovému PRIDE zaznie po dohode s autorom/autorkou priamo na hlavnom pódiu podujatia či už prednesený osobne alebo inou osobou.

V každej kategórii bude vybraný iba jeden víťazný text: 1 literárny krátky útvar, 1 príhovor k Dúhovému Pride a 1 novinársky článok.

Víťazi a/alebo víťazky získajú darčekový balíček z Qishopu Prvého lesbického združenia Museion.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.