Manželia Braňo & Rasťo

“Rozmýšľali sme, ako má náš veľký deň vyzerať, a keďže naša krajina sa zdala byť ďaleko nie iba od akceptovania právne potvrdených zväzkov gejov a lesieb, ale aj niečoho takého jednoduchého, ako je verejný coming out – na rad prišlo hľadanie adoptívnej krajiny pre náš zväzok. Nebolo to ťažké.”

Celý príbeh týchto sympatických mužov nájdete na stránke Platformy Životné partnerstvo.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.