Manželia Braňo & Rasťo

“Rozmýšľali sme, ako má náš veľký deň vyzerať, a keďže naša krajina sa zdala byť ďaleko nie iba od akceptovania právne potvrdených zväzkov gejov a lesieb, ale aj niečoho takého jednoduchého, ako je verejný coming out – na rad prišlo hľadanie adoptívnej krajiny pre náš zväzok. Nebolo to ťažké.”

Celý príbeh týchto sympatických mužov nájdete na stránke Platformy Životné partnerstvo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie spoločnosti od homofóbie a transfóbie. Členskými organizáciami sú Queer Leaders Forum, Možnosť voľby, Nomantinels, TransFúzia a ŠK Lotosové kvety.