Hnutie gejov, lesbických žien a bisexuálov u nás – I. časť

Na rozdiel od krajín západného sveta nebolo v komunistických krajinách možné otvorene zakladať GLB združenia a presadzovať GLB práva. Komunizmus zo svojou uniformitou nebol prístupný individualitám a odlišnostiam. GLB komunita sa síce sústreďovala podobne ako v západnom svete vo svojich podnikoch, najmä však v súkromných bytoch. Predstavitelia GLB komunity rovnako ako iní oponenti režimu, boli prenasledovaní a zatýkaní. Vďaka represiám policajných a bezpečnostných zložiek zostávala GLB komunita skrytá a až do pádu komunizmu nemohlo dôjsť k jej zviditeľneniu.

Na odbornej a legislatívnej úrovni bola homosexualita ignorovaná, či dokonca kriminalizovaná. V Československu bola trestnosť homosexuálneho styku zrušená nakoniec až v roku 1961. Zachoval sa však paragraf, ktorý kriminalizoval homosexuálny styk s osobou mladšou ako 18 rokov, pričom u heterosexuálov bola hranica 15 rokov. Definitívne zrovnoprávnenie oboch vekových hraníc prišlo až s novelizáciou po „nežnej“ revolúcii v roku 1990.

S výnimkou spomínanej novelizácie nie je však situácia po páde komunizmu ani po viac ako desiatich rokoch o nič viac ružová. Tentokrát sa k slovu dostávajú cirkevné postoje posiľňované výrokmi konzervatívnych kresťanských politikov. Priority jednej skupiny sú stavané nad hodnoty občianskej spoločnosti a akékoľvek alternatívy tradičného životného štýlu sú dokonca verejne zatracované.

Niečo sa však predsa len zmenilo. Demokratizácia politického systému umožnila, aby sa ozvali, ale najmä spoločne organizovali aj tí, ktorí sú počtom v nevýhodnom postavení. Začali vznikať združenie z cieľom zlepšiť postavenie a presadiť práva GLB komunity.

Niekoľkí homosexuálni občania sa stretávali ešte koncom 80-tych rokov v rámci terapeutických skupín, ktoré fungovali pri pražskom Sexuologickom ústave. Z iniciatívy tejto skupiny ľudí začal vychádzať bulletin Lambda a neskôr aktivity skupiny viedli k založeniu združenia s názvom SVAZ LAMBDA (rok 1990). Začal vychádzať mesačník Lambda a združenie zorganizovalo aj prvú homosexuálnu konferenciu na území vtedajšieho Československa. O rok neskôr začal vychádzať plnofarebný mesačník SOHO, ktorý po nútenej prestávke pre finančné problémy začal neskôr opäť vychádzať ako SOHO-revue. Vydávalo ho vydavateľstvo Orbis v spolupráci so Sdružením organizacií homosexuálnich občanů (SOHO).

Medzitým začali vznikať nové združenia. Samotná LAMBDA sa rozdelila. Ženskú sekciu predstavoval L-klub LAMBDA Praha, ktorý sa osamostatnil v roku 1992. Ešte v rámci pôsobenia v LAMBDA vydávali bulletin Ženy ženám. Neskôr vydal L-klub LAMBDA, tento raz už ako samostatný subjekt, prvú zbierku lesbickej poézie s názvom PROMLUV (rok 1992). V roku 1993 vychádza prvé číslo rovnomenného časopisu. Časopis PROMLUV je venovaný lesbickým a bisexuálnym ženám a v monotématických číslach boli spracovávané témy ako materstvo, coming out, sexualita, spiritualita a pod. Vzniklo taktiež rovnomenné združenie PROMLUV (1994).
Okrem toho združenie PROMLUV organizuje APRILES – festival ženskej lesbickej kultúry, ako aj víkendy pre matky s deťmi, rôzne diskusné večery, literárne večery, športové akcie a podobne.

Dnes existuje v Českej republike niekoľko desiatok organizácií, ktoré realizujú rôznorodé aktivity v prospech GLB komunity ako napr. diskusné večery, semináre, workshopy, konferencie, filmové festivaly, vydávanie časopisov, budovanie GLB archívov a knižníc (napr. STUD Brno). Česká republika má za sebou už aj parlamentné hlasovanie o zákone o registrovanom partnerstve, hoci žiaľ neúspešné.

Na Slovensku sa GLB hnutie sa páde komunizmu taktiež začalo pomaly rozvíjať. Prvá GLB organizácia vzniká na Slovensku v roku 1990 a je ňou Ganymedes – Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov SR. Ganymedes sa stal členom SOHO – strešnej federálnej organizácie. Organizácia zriadila prvú linku dôvery pre homosexuálne orientovaných a v roku 1992 sa stala hostiteľom 6. regionálnej konferencie Medzinárodnej asociácie lesbických žien a homosexuálov. Organizácia taktiež pripravila súťaž Mr. Gay, ktorá prerástla postupne v každoročnú tradíciu. V roku 1995 Ganymedes zorganizoval prvý festival filmov s GLB tematikou na Slovensku pod názvom Gay Film Festival Slovakia. Festival sa konal v Tajove a mal komornejší charakter. V roku 1996 pripravil Ganymedes obdobným spôsobom aj 2 ročník. Postupne sa Ganymedes rozrástol o pobočky v Handlovej, Košiciach, Prievidzi. V rokoch 1997 vypracoval Ganymedes legislatívny návrhu zákona o registrovanom partnerstve. Žiaľ, aktivity sa nestretli z veľkou odozvou predstaviteľov vtedajšej vlády. O rok neskôr predložilo hnutie zaktualizovaný návrh a ani tentokrát sa výraznejšia odozva nedostavila. Väčší ohlas aj vďaka negatívnym reakciám vládnych politikov priniesol až tretí pokus, ktorý iniciovalo tentoraz viacero GLB organizácií.

V roku 1994 vzniká vďaka odčleneniu lesbických aktivistiek z Ganymedu organizácia venovaná lesbickým ženám MUSEION. Za cieľ si jej predstaviteľky postavili najmä pravdivé informovanie verejnosti o živote homosexuálnych jednotlivcov a dvojíc, presadzovanie legislatívnej úpravy ich vzťahov, vytváranie klubov, pomoc pri vytváraní liniek dôvery, poradní pre homosexuálne orientovaných a podobne. Čoskoro mala organizácia tri kluby: Museion Bratislava, Museion Stred a Museion Junior. Združenie pomáha nielen zviditeľniť lesbickú komunitu na Slovensku, ale predovšetkým poskytuje pomoc pri osobnom coming oute a pri spájaní ľudí s podobným osudom s cieľom pomôcť im prekonať pocity osamelosti, ktorým sú v netolerantnej spoločnosti vystavení . Organizácia spolupracovala s časopisom PROMLUV. V rokoch 1995-1996 začína však vychádzať aj prvý slovenský časopis pre lesbické ženy – L/Listy, ktoré vydáva pobočka Museion Stred. Bratislavská pobočka sa neskôr pridáva svojim štvrťročníkom SEPARÉ. Taktiež bola spustená webovská stránka SOPHIA.

S cieľom osloviť najmä mladých členov GLB komunity vzniklo v roku 1997 z pôvodne študentskej skupiny HABIO – Združenie homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov. Ako bolo povedané, zameriava sa prevažne na potreby mladších členov GLB komunity: Združenie zriadilo linku dôvery, knižnicu, ako aj centrum s možnosťou stretávania sa pri rôznych príležitostiach ako sú napr. diskusné večery či prednášky.
V roku 1999 prevzalo HABIO štafetu usporiadateľov Gay Film Festivalu, ktorý sa tak po dvoch rokoch obnovil. Tentoraz sa však presťahoval do Bratislavy a stal sa významným kultúrnym podujatím hlavného mesta s viac ako 4.000 návštevníkmi.
HABIO taktiež spolupracuje s viacerými zahraničnými organizáciami pri organizovaní výmenných pobytov. Rovnako ako Ganymedes, Museion, ALTERA a mnohé ďalšie iné organizácie sa aktívne zapojilo do prípravy a presadzovania legislatívneho návrhu registrovaného partnerstva a do Iniciatívny Inakosť.

V roku 1999 zakladá niekoľko aktivistiek Združenie ALTERA zo sídlom v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je vybudovať kontaktné a informačné centrum a sprevádzkovanie telefonickej linky pomoci. Združenie organizuje viaceré podujatia vrátane športových výprav na rôzne zahraničné GLB športové akcie. Rovnako ako Museion či Ganymedes sa ALTERA stala členskou organizáciou ILGA (Medzinárodná asociácia lesbických žien a gejov). V roku 2001 dokonca zorganizovalo združenie prvý lesbický video-film festival, ktorý trval 4 dni a bolo na ňom možné vidieť cez tucet kvalitných filmov.

V Banskej Bystrici bolo v roku 1999 založené aj Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín (CKKISM), ktoré si kladie za cieľ hlavne odbúravanie predsudkov. Realizuje najmä výchovné a informačné aktivity, ako aj víkendové tréningy, a preventívne aktivity (HIV/AIDS, drogy a iné).

Začiatkom roku 2000 sa v Bratislave rozbieha ďalšia organizácia, Združenie H-plus, ktorého cieľom je podpora integrácie a pomoc homosexuálnej komunite. Združenie realizuje diskusie a prednášky k rôznym témam, ako aj klub PlusKlub s možnosťou stretávania sa. K ďalším organizáciám patria na východnom Slovensku HAB Východ – Košice a na západnom Slovensku Arcus Nitra a Študentské centrum integrácie sexuálnych menšín ŠCISM pôsobiace v rámci rôznorodých aktivít Študentského domu v Trenčíne.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.