Hnutie gejov, lesbických žien a bisexuálov u nás – II. časť

Veľmi významným rokom v rozvoji GLB hnutia bol najmä rok 2000. Ako konštatuje Vladimír Pirošík v správe IVO o Slovensku z roku 2000, možno dokonca tento rok považovať za významný kvalitatívny posun pre život GLB komunity na Slovensku.

Začiatkom roka oslovili zástupcovia GLB komunity ústavných činiteľov so žiadosťou o podporu návrhu zákona o registrovanom partnerstve. Tento pokus bol už tretí v poradí od roku 1997. V máji sa stretáva viacero organizácii (Altera, CKKISM, Ganymedes, HABIO, H-Plus, Museion) a vytvárajú spoločnú iniciatívu s názvom „INICIATÍVA INAKOSŤ – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín“. V júni vychádza Charta Iniciatívy Inakosť, ktorú v priebehu krátkeho času podpisuje niekoľko desiatok organizácii ako aj jednotlivcov. Cieľom Iniciatívy Inakosť ako spoločnej iniciatívy GLB organizácii pôsobiacich na Slovensku je presadiť okrem legislatívneho návrhu upravujúceho spolužitie GLB párov aj zákony zakazujúce diskrimináciu z titulu sexuálnej orientácie (napr. v ústave SR, v pracovnom práce a pod). Medzi ďalšie ciele patrí dosiahnutie korektnosti mediálnych výstupov ohľadom sexuálnych menšín a taktiež výchovno-vzdelávacie pôsobenie s cieľom zvýšiť tolerantnosť spoločnosti voči príslušníkom sexuálnych menšín. Aktivity narazili na silný odpor konzervatívnych politických predstaviteľov a na verejnosti sa rozpútala vášnivá diskusia, ktorá výrazne pomohla zviditeľniť GLB komunity a jej požiadavky.

Na jeseň sa konal 4. ročník Gay Film Festivalu Slovakia (druhý v Bratislave). Zúčastnilo sa ho približne 5.000 divákov, ktorí si prišli pozrieť viac ako 20 celovečerných filmov americkej i európskej produkcie. Koncom roka prebehol (8. – 9. december 2000 Bratislava) pracovný seminár Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva, za účasti nielen odborníkov, ale aj politických predstaviteľov zo Slovenska i zahraničia.

Nemenej významný bol aj rok 2001. Zástupcovia a zástupkyne Iniciatívy Inakosť sa v marci 2001 aktívne zúčastnili Pochodu tolerancie združenia Ľudia proti rasizmu, kde predniesli svoje požiadavky. Začiatkom leta vyšiel zborník s názvom „Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku“, ktorý je prvou obsiahlou publikáciou k téme životného partnerstva.

V lete sa po prvýkrát na Slovensku konali samostatné pochody za práva GLB komunity, tzv. Pochody Inakosti proti homofóbii a diskriminácii gejov a lesbických žien. Prvý pochod v Bratislave sa konal 10. augusta a jeho cieľom, ako aj cieľom ostatných dvoch, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch konali v Banskej Bystrici a Košiciach, bolo verejne vyjadriť podporu návrhu Zákona o životnom partnerstve. Akcie prišli podporiť aj predstavitelia partnerských organizácii z Čiech a Maďarska.

Koncom augusta 2000 pripravilo občianske združenie Altera v Banskej Bystrici výnimočnú výstavu „Čierno-biele výroky o ružovom svete / rôzne podoby homofóbie: prehľad diskriminačných výrokov na adresu gejov, lesbických žien z úst politikov a iných verejných činiteľov“.

V novembri sa v Bratislave opäť konal Gay film festival Slovakia (5. ročník), organizovaný Hnutím Ganymedes, Centrom Komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín a samozrejme Filmovým klubom 901. Festival trval 7 dní a tisíce divákov si prišlo pozrieť desiatky filmov a dokumentov.

V druhej polovici roka naďalej pokračovali aktivity Iniciatívy Inakosť v snahe presadiť prijatie zákona o životnom partnerstve, ako aj zákonov vylučujúcich diskrimináciu z titulu sexuálnej orientácie napr. v zákonníku práce.

Začiatkom roka 2002 sa začal rozbiehať projekt prvého GLB archívu na Slovensku, ktorého cieľom je zozbierať dokumenty a materiály týkajúce sa GLB komunity na Slovensku a sprístupniť archív najmä GLB verejnosti. Taktiež sa začal realizovať prvý slovenský komunitný dotazníkový výskum diskriminácie gejov, lesbických žien a bisexuálov, ktorého výsledky sa očakávaju v druhom polroku 2002.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.