Desatoro Hany Fábry na muškovské variácie

Poslankyňa Mušková (z mečiarovskej strany) sa rozhodla bohumilým spôsobom napomáhať šíriť po Slovensku myšlienky veľkokresťanské – myšlienky intolerancie a xenofóbie k blížnemu svojmu.

Do zákona o stredných školách sa v súvislosti s prerokovávaným antidiskriminačným zákonom pokúša prepašovať oficiálny zákaz (na školách) ovplyvňovať sexuálnu orientáciu, ktorá je v “rozpore s ľudskou dôstojnosťou”, a ktorá je teda, pregnantne povedané, ľudsky nedôstojná.

Že je to od základov nezmysel, o tom asi nie je potrebné diskutovať – a ak by niekto rád, nech sa obráti na pani Muškovú a jej spriatelených druhov a družky z KDH (mailové kontakty na nich nájdete na www.nrsr.sk). Oni/y sú podobnej diskusii otvorení/é (všimnite si, že aj pri týchto dámach a pánoch sa vyjadrujem rodovo citlivo, a to si nie som istá, či si zaslúžia akýkoľvek citlivý prístup).

Irónia, ktorú cítiť z tohto môjho príspevku nie je iba obyčajnou iróniou. Je to gogoľovký plač cez smiech, či skôr úškľabok (toto píšem na vysvetlenie pre tých, ktorí mi zvyknú písať, že mám byť v mojich príspevkoch milšia).

Nuž, ak si nájdem dôvod byť milšia, budem. Sľubujem. Zatiaľ… Zatiaľ sa vrátim sa k pani Muškovej a jej nezmyslu. Či lepšie povedané k jej zmyslu pre ľudskú dôstojnosť…

Ponúkam desatoro k zákazu ovplyvňovania sexuálnej orientácie (nedôstojnej človeka), ktoré by sa explicitne dali v dikcii zákona presne naformulovať:

1. Ľudsky nedôstojná sexuálna orientácia je iná ako tá moja, preto ju treba zdôstojniť (pán Rakús), znenávidieť (pán Čarnogurský) a zneviditeľniť (pán Lipšic).

2. Ľudsky nedôstojná sexuálna orientácia negatívne ovplyvňuje pozitívny vývoj mladého človeka, preto treba urobiť všetko preto, aby mladý človek nedostal žiadne informácie (pani Mušková). A ak – tak iba na ulici. Prípadne na toalete.

Návrhy do návrhu pani Muškovej:

&1. Písomne zakázať rodičom rozprávať sa doma so svojimi deťmi o ľudsky nedôstojnej sexuálnej orientácii, aby so z domu získanými informáciami a názormi náhodou neprišli do školy a negatívne tak neovlyvňovali ďalších mladých ľudí v ich pozitívnom vývoji.

&2. Písomne zakázať mladým ľuďom chodiť do kina na filmy, kde sa ľudsky nedôstojná sexuálna orientácia prezentuje (to isté sa týka televízie, divadla, internetu, ulíc, klubov, pohostinných zariadení a MHD). Všetko toto by sa mohlo negatívne preniesť do debát počas školských prestávok.

&3. Písomne zakázať mladým ľuďom kupovať, čítať a nedajBOŽE nosiť do školy printové médiá, kde sa dá o ľudsky nedôstojnej sexuálnej orietácii dočítať a následne informácie šíriť podlavicovým posúvaním príslušného printového média počas vyučovacieho procesu.

&4. Písomne zakázať učiteľom a učiteľkám to isté, čo žiačkam a žiakom v bode 2 a 3.

&5. Preverovať prostredníctvom SIS a NKÚ sexuálnu orientáciu učiteľov a učiteliek, aby sa mladý človek nemohol dať ovplyvňovať priamo na škole komunikáciou s niekým s ľudsky nedôstojnou sexuálnou orientáciou.

&6. Pozitívne na ľudsky nedôstojnú sexuálnu orientáciu lustrovaných učiteľov a učiteľky bezodkladne prepustiť zo zamestnania.

&7. Preverovať prostredníctvom SIS a NKÚ sexuálnu orientáciu študentov a študentiek. Pozitívne na ľudsky nedôstojnú sexuálnu orientáciu lustrovaných študentov a študentky bezodkladne prepustiť zo školy, aby títo/tieto negatívne neoovplyvňovali spolužiakov a spolužiačky.

&8. Preverovať prostredníctvom SIS a NKÚ sexuálnu orientáciu otcov a matiek (a najbližšieho príbuzenstva z oboch strán až do 5-ho kolena). Pozitívne na ľudsky nedôstojnú sexuálnu orientáciu lustrovaným otcom a matkám bezodkladne dieťa odobrať a umiestniť ho do nezávadnej (prostredníctvom SIS a NKÚ preverenej) internátnej školy pre deti rodičov s ľudsky nedôstojnou sexuálnou orientáciou.

&9. Všetky hore zmienené prikázania dodržiavať pod hrozbou infikovania neposlušných vírom ľudsky nedôstojnej sexuálnej orientácie.

&10. Zobuďte sa!

Autorka si je plne vedomá svojej sexuálnej orientácie.

Autorka nevie, ktorá je tá ľudsky nedôstojná.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
The following two tabs change content below.
Dobrovoľná adminka a šéfredaktorka webu Lesba.sk (od 2000) a štatutárka i hovorkyňa Prvého lesbického združenia Museion (od 1994). Pod mojou kuratelou fungujú neformálne zoskupenia Teplá politika t.t.e. a GerilaGril, spoločnosti s ručením utajeným. No a čo je dôležité, môj život manažuje po štvornohej peske Bárke trojnohý kocúr menom Kece (Frido, Kocko, Tymoooj, Mimi:)). Od roku 2013 hrdá členka Iniciatívy Bratislava otvorene.